Show simple item record

dc.contributor.authorGj. Atanasovska, Katarina
dc.contributor.authorCvetkoski, Vladimir
dc.date.accessioned2023-02-27T15:30:41Z
dc.date.available2023-02-27T15:30:41Z
dc.date.issued2022-04-15
dc.identifier.citationGj. Atanasovska K., & Cvetkoski V. (2022). English gerund-participial clauses and their Macedonian equivalents. Slavia Centralis, 15(1), 201–219. Retrieved from https://journals.um.si/index.php/slaviacentralis/article/view/1850en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1808/33924
dc.description.abstractGlagolniško-deležniške konstrukcije v angleščini imajo širok spekter uporabe in funkcij. So strukturno raznolike in se pojavljajo v različnih kontekstih, kar vodi do pomenskih variacij. Prispevek se s formalnega in funkcijskega vidika osredotoča na neosebne glagolniško-deležniške stavke v angleščini. Primerjalna analiza angleških in makedonskih primerov upošteva tudi makedonske prevodne ustreznike. Cilj raziskovanja je narediti vzporednico med jezikoma glede neosebnih glagolniško-deležniških stavkov in ponuditi vpogled v podobnosti ter razlike med jezikoma. Rezultati kažejo, da so angleške glagolniško- deležniške konstrukcije v makedonskem jeziku izražene na več različnih načinov. V večini primerov makedonski ustrezniki vključujejo deležja (oblika glagola -јќи), kombinacije samostalnikov in predlogov ter različne osebne in neosebne strukture.

Gerund-participle constructions in English are used widely and have different functions. They are structurally varied, and they appear in diverse contexts. This paper deals with English non-finite gerund-participle clauses from a formal and functional point of view. The contrastive analysis of English and Macedonian examples examines their Macedonian translation equivalents as well. The aim of the paper is to draw a parallel between the two languages with regard to non-finite gerund-participle clauses, and to offer some insights into the similarities and differences between the two languages. The findings show that English gerund-participle constructions are expressed in Macedonian in a rich variety of ways, such as: In most cases, Macedonian equivalents include verbal adverbs (the -јќи form of the verb), noun and preposition combinations, as well as various finite and non-finite structures.
en_US
dc.publisherUniversity of Maribor, Department of Slavic Languages and Literaturesen_US
dc.relation.isversionofhttps://journals.um.si/index.php/slaviacentralis/article/view/1850en_US
dc.rightsCopyright (c) 2022 University of Maribor Press. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.en_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/en_US
dc.subjectNeosebni glagolniško-deležniški stavkien_US
dc.subjectSedanjiški deležniken_US
dc.subject-ing stavkien_US
dc.subjectOblikaen_US
dc.subjectFunkcijaen_US
dc.subjectPrevodni ustrezniken_US
dc.subjectNon-finite gerund-participial clausesen_US
dc.subjectPresent participleen_US
dc.subject-ing clausesen_US
dc.subjectFormen_US
dc.subjectFunctionen_US
dc.subjectTranslation equivalenten_US
dc.titleEnglish gerund-participial clauses and their Macedonian equivalentsen_US
dc.typeArticleen_US
kusw.oaversionScholarly/refereed, publisher versionen_US
kusw.oapolicyThis item meets KU Open Access policy criteria.en_US
dc.rights.accessrightsopenAccessen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Copyright (c) 2022 University of Maribor Press. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as: Copyright (c) 2022 University of Maribor Press. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.