Show simple item record

dc.contributor.authorKumar, Danila Zuljan
dc.date.accessioned2011-04-06T16:12:44Z
dc.date.available2011-04-06T16:12:44Z
dc.date.issued2010-02-01
dc.identifier.citationKumar, Danila Zuljan. "Cohesive means in Slovenian spontaneous dialectal conversations." Slavia Centralis. 2. (2010): 17-34. http://dx.doi.org/10.17161/SCN.1808.7342
dc.identifier.issn2385-8753
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1808/7342
dc.description.abstractIn the first part the article discusses the relationship between textual coherence and cohesion, then it offers a classification of cohesive means for Slovenian conversational texts. In the second part the article presents the use of cohesive means in spontaneous spoken dialectal conversations. The use of co-reference means, i.e. ellipsis of pronouns, recurrences and partial recurrences, lexical relations (synonyms, antonyms, hypernyms, hyponyms, collocations and paraphrase); ellipsis (systemic and non-systemic) and parallelism are presented in detail.
dc.description.abstractV prvem delu prispevka avtorica analizira odnos med besedilno koherenco in kohezijo ter predstavlja delitev kohezivnih sredstev, primerno za njihovo analizo v slovenskih pogovornih besedilih. V drugem delu je predstavljena raba kohezivnih sredstev v slovenskih spontanih narečnih pogovorih. Avtorica podrobneje analizira rabo koreferenčnih sredstev (izpusta zaimka, ponovnih in delnih ponovnih pojavitev, medleksemskih razmerij (so-, proti-, pod- in nadpomenk, sopojavljank, parafraze); elipse (sistemske in nesistemske) ter paralelizma.
dc.language.isoen_US
dc.relation.isversionofhttp://www.ff.uni-mb.si/zalozba-in-knjigarna/ponudba/zbirke-in-revije/slavia-centralis/priloge/SlaviaCentralis2010_2_povzetki.pdf
dc.rightsAll articles are licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License (CC-BY-NC)
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subjectbesedilna kohezija
dc.subjectkohezivna sredstva
dc.subjectkoreferenčna sredstva
dc.subjectelipsa
dc.subjectparalelizem
dc.subjectslovenski spontani narečni pogovori
dc.subjecttextual cohesion
dc.subjectcohesive means
dc.subjectco-reference means
dc.subjectellipsis
dc.subjectparallelism
dc.subjectSlovenian spontaneous dialectal conversations
dc.titleCohesive means in Slovenian spontaneous dialectal conversations
dc.typeArticle
kusw.oastatusna
dc.identifier.doi10.17161/SCN.1808.7342
kusw.oaversionScholarly/refereed, publisher version
kusw.oapolicyThis item does not meet KU Open Access policy criteria.
dc.rights.accessrightsopenAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

All articles are licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License (CC-BY-NC)
Except where otherwise noted, this item's license is described as: All articles are licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License (CC-BY-NC)