Show simple item record

dc.contributor.authorZupan Sosič, Alojzija
dc.date.accessioned2023-02-27T18:50:21Z
dc.date.available2023-02-27T18:50:21Z
dc.date.issued2022-10-26
dc.identifier.citationZupan Sosič A. (2022). Autobiography and Cankar’s novel New life. Slavia Centralis, 15(2), 143–160. Retrieved from https://journals.um.si/index.php/slaviacentralis/article/view/2458en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1808/33950
dc.description.abstractCankarjevo moderno razumevanje avtobiografskosti je v razpravi ponudilo možnost razlage s pomočjo koncepta doživljenosti. V Cankarjevih pripovednih delih, tudi v romanu Novo življenje (1908), se namreč vprašanje objektivnosti in subjektivnosti na inovativen način stika z deležem avtobiografskosti – avtor, pripovedovalec ali lik ne zastavljajo več klasičnega pozitivističnega vprašanja o preverljivosti biografskih podatkov, pač pa poudarjajo pomen doživljenosti, kar je postalo izhodiščna misel v povezavi s pripovedjo šele kasneje, v t. i. naravni naratologiji Monike Fludernik. Doživljenost oziroma izkustvenost je v Cankarjevih pripovedih, tudi v romanu Novo življenje, izenačena z odkritosrčnostjo, ki zaradi fingiranega položaja pričanja ali izpovedi mestoma deluje kot provokacija. Poleg doživljenosti, odkritosrčnosti in provokativnosti je v obravnavanem romanu prisotna tudi avtorefleksivnost, ki jo začrtata avtotematskost in podoben profil glavnega lika, to je Antona Grivarja.

In the discussion, Cankar’s modern understanding of autobiography offered the possibility of explanation with the help of the concept of experientiality. In Cankar’s narrative works, including the novel New Life (1908), the question of objectivity and subjectivity comes into contact with the share of autobiography in an innovative way – the author, narrator or character no longer asks the classic positivist question about the verifiability of biographical data, but emphasises the importance of experientiality, which became the starting point in connection with the narrative only later, in so-called natural narratology by Monika Fludernik. In Cankar’s narratives, including in the novel New Life, the experientiality is equated with frankness, which acts as a provocation in places due to the fake position of testimony or confession. In addition to experientiality, frankness and provocativeness, the novel in question also has self-reflexivity, which is outlined by the auto-thematic nature and the similar profile of the main character, that is, Anton Grivar.
en_US
dc.publisherUniversity of Maribor, Department of Slavic Languages and Literaturesen_US
dc.relation.isversionofhttps://journals.um.si/index.php/slaviacentralis/article/view/2458en_US
dc.rightsCopyright (c) 2022 University of Maribor Press. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.en_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/en_US
dc.subjectAvtobiografskosten_US
dc.subjectDoživljenosten_US
dc.subjectOdkritosrčnosten_US
dc.subjectProvokativnosten_US
dc.subject(Avto)refleksivnosten_US
dc.subjectNovo življenjeen_US
dc.subjectAutobiographyen_US
dc.subjectExperientialityen_US
dc.subjectFranknessen_US
dc.subjectProvocativenessen_US
dc.subjectAuto/ reflexivityen_US
dc.subjectNew Lifeen_US
dc.titleAutobiography and Cankar’s novel New lifeen_US
dc.title.alternativeAvtobiografskost in Cankarjev roman Novo življenjeen_US
dc.typeArticleen_US
kusw.oanotesPer Sherpa Romeo 02/27/2023:

Slavia Centralis [Open panel below]Publication Information TitleSlavia Centralis (SCN) [Slovene] ISSNsElectronic: 1855-6302 URLhttps://journals.um.si/index.php/slaviacentralis/about Publishers Univerzitetna založba Univerze v Mariboru [University Publisher] University of Kansas [University Publisher] DOAJ Listinghttps://doaj.org/toc/1855-6302 Requires APCNo [Data provided by DOAJ] [Open panel below]Publisher Policy Open Access pathways permitted by this journal's policy are listed below by article version. Click on a pathway for a more detailed view.

Published Version NoneCC BY-NC Institutional Repository, Institutional Website, Author's Homepage, +1 OA PublishingThis pathway includes Open Access publishing EmbargoNo Embargo LicenceCC BY-NC 4.0 Copyright OwnerAuthors Location Author's Homepage Institutional Repository Institutional Website Journal Website ConditionsPublished source must be acknowledged
en_US
kusw.oaversionScholarly/refereed, publisher versionen_US
kusw.oapolicyThis item meets KU Open Access policy criteria.en_US
dc.rights.accessrightsopenAccessen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Copyright (c) 2022 University of Maribor Press. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as: Copyright (c) 2022 University of Maribor Press. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.