Browse by

 

 

Recent Submissions

 • Slovenščina na prvi pogled – poletna šola na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru 

  Ulčnik, Natalija; Nikolovski, Gjoko (University of Maribor, Department of Slavic Languages and Literatures, 2022-10-26)
  From August 29 to September 10, 2022, the first summer school Slovenian at first Glance was held at the Department of Slavic Languages ​​and Literatures of the Faculty of Arts of the University of Maribor, intended for ...
 • Vida JESENŠEK, 2021: Beiträge zur deutschen und slowenischen Phraseologie und Parömiologie 

  Fabčič, Melanija Larisa (University of Maribor, Department of Slavic Languages and Literatures, 2022-10-26)
  In 2021, a monograph by Vida Jesenšek entitled Beiträge zur deutschen und slowenischen Phraseologie und Parömiologie (Contributions to German and Slovenian phraseology and paremiology) was published by the University of ...
 • In Memoriam: Kajetan Gantar (1930–2022) 

  Stanonik, Marija (University of Maribor, Department of Slavic Languages and Literatures, 2022-10-26)
  The author describes the work of the deceased Slovenian literary historian, classical philologist, translator and editor Kajetan Gantar and highlights his importance.
 • Criteria for evaluating a novel 

  Švajncer, Marija (University of Maribor, Department of Slavic Languages and Literatures, 2022-10-26)
  Predmet članka so merila za vrednotenje romana. Predstavljena sta terminologija in problem opredelitve ter navedena spoznanja tako klasičnih slovenskih literarnih zgodovinarjev kot tudi novejši pogledi na branje in vrednotenje ...
 • Autobiography and Cankar’s novel New life 

  Zupan Sosič, Alojzija (University of Maribor, Department of Slavic Languages and Literatures, 2022-10-26)
  Cankarjevo moderno razumevanje avtobiografskosti je v razpravi ponudilo možnost razlage s pomočjo koncepta doživljenosti. V Cankarjevih pripovednih delih, tudi v romanu Novo življenje (1908), se namreč vprašanje objektivnosti ...
 • Metaphorical Concepts of Love and the Female in the Poetry Debuts of the Slovene ‘Moderna’ 

  Čeh Steger, Jožica (University of Maribor, Department of Slavic Languages and Literatures, 2022-10-25)
  Razprava se opira na kognitivno razumevanje metafore in obravnava različne metaforične koncepte ljubezni ter ženske v pesništvu slovenske moderne na primerih knjižnih prvencev: Erotike (1899) Ivana Cankarja, Čaše opojnosti ...
 • Multilingualism – a new old approach to learning and teaching (foreign) languages 

  Jazbec, Saša (University of Maribor, Department of Slavic Languages and Literatures, 2022-10-25)
  Članek prikazuje koncept čezjezičnosti. Gre za t. i. novi stari koncept, saj gre na eni strani za ‘stari’ način komuniciranja, ki ga spontano in nezavedno že od nekdaj uporabljamo govorci različnih jezikov v različnih ...
 • Idioms in Croatian and German newspaper articles about the coronavirus 

  Pavić Pintarić, Anita (University of Maribor, Department of Slavic Languages and Literatures, 2022-10-25)
  Pandemija koronavirusa je leta 2020 povzročila številne spremembe v življenjskem slogu in vedenju ljudi. Nanjo so bile vezane tudi teme v časopisnih člankih v obdobju med marcem in junijem 2020 in prav na podlagi teh je ...
 • The language of images – metaphor and metonymy in film 

  Fabčič, Melanija Larisa (University of Maribor, Department of Slavic Languages and Literatures, 2022-10-25)
  Ali avdiovizualni medij filma pozna metafore in metonimije? Večina filmskih teoretikov na to vprašanje odgovarja pritrdilno. Odgovor na vprašanje, v čem je razlika med filmsko in jezikovno metaforo in metonimijo, pa ni ...
 • Research Trends in Pragmatics and Discourse Analysis in the Field of Slavic Linguistics 

  Perelmutter, Renee; Borowski, Krzysztof E. (University of Maribor, Department of Slavic Languages and Literatures, 2022-10-24)
  Članek obravnava novejše trende in usmeritve v raziskavah slovanskih jezikov, povezanih s pragmatiko in analizo diskurza. Znotraj podpodročja pragmatike obravnava raziskave ohranjanja dostojanstva/(ne)vljudnosti, sovražnega ...
 • The non-prototypical discourse marker now 

  Majhenič, Simona; Rojc, Matej; Mlakar, Izidor (University of Maribor, Department of Slavic Languages and Literatures, 2022-10-24)
  Prispevek predstavlja kvalitativno študijo primera diskurznega označevalca zdaj, ki je bil doslej proučevan v prozodično nevpeti strukturi oz. kot prototipni diskurzni označevalec. Strukturna, tj. prozodična, analiza kaže, ...
 • Clothing expression at Sveta Trojica in Slovenske gorice 

  Koletnik, Mihaela; Gungl, Benedikta (University of Maribor, Department of Slavic Languages and Literatures, 2022-10-24)
  Prispevek obravnava doslej še nezapisano pretežno izvornoslovansko narečno oblačilno izrazje, zbrano pri Sveti Trojici v Slovenskih goricah. Na tem, še danes pretežno kmečkem območju v osrčju Slovenskih goric so v preteklosti ...