Show simple item record

dc.contributor.authorKoletnik, Mihaela
dc.contributor.authorNikolovski, Gjoko
dc.date.accessioned2023-02-20T16:13:24Z
dc.date.available2023-02-20T16:13:24Z
dc.date.issued2020-11-07
dc.identifier.citationKoletnik M., & Nikolovski G. (2020). Comparative phrases with zoonymic components in the Prekmurian dialect and Macedonian. Slavia Centralis , 13 (2), 83–99. Retrieved from https://journals.um.si/index.php/slaviacentralis/article/view/966en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1808/33843
dc.description.abstractPrispevek obravnava primerjalne frazeme, ki imajo kot eno od sestavin poimenovanje za žival. Slovenski narečni prekmurski frazemi so primerjani s frazemi v genetsko sorodnem (južnoslovanskem) makedonskem jeziku, pri čemer se opiramo na slovar primerjalnih frazemov (Hrvatsko-slavenski rječnik poredbenih frazema (2006); slovenski del Erika Kržišnik) in makedonski frazeološki slovar (Фразеолошки речник на македонскиот јазик, 2003; 2008; 2009) ter ugotavljamo podobnosti in razlike med njimi. Vzporejanje narečnih prekmurskih in makedonskih frazemov pokaže, na osnovi katerih mentalnih podob je nastal isti frazeološki pomen v obeh primerjanih jezikih in ali so bile iste (ustaljene, resnične, domnevne, pogosto tudi antropomorfno pripisane) lastnosti posamezne živali motivirajoče pri njihovem nastajanju.

The article deals with comparative idioms, a component of which is the naming of animals. Slovenian Prekmurje dialect idioms are compared to idioms in the genetically related Macedonian language. Here we make use of the dictionary of comparative idioms (Hrvatsko-slavenski rječnik poredbenih frazema (2006); Slovenian part by Erika Kržišnik) and Macedonian Phraseology Dictionary (Фразеолошки речник на македонскиот јазик (2003; 2 008; 2 009)) a nd d etermine the similarities and differences between them. Contrasting Prekmurje dialect idioms and Macedonian ones shows which images generate the same idiomatic meaning in both compared languages and whether the same (established, real, alleged and frequently also anthropomorphically ascribed) characteristics of individual animals were motivational at the time of their creation.
en_US
dc.publisherUniversity of Maribor, Department of Slavic Languages and Literaturesen_US
dc.relation.isversionofhttps://journals.um.si/index.php/slaviacentralis/article/view/966en_US
dc.rightsCopyright (c) 2020 University Publishing House of the University of Maribor. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.en_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/en_US
dc.subjectFrazeologijaen_US
dc.subjectŽivalski frazemien_US
dc.subjectSlovenščinaen_US
dc.subjectPrekmursko narečjeen_US
dc.subjectMakedonščinaen_US
dc.subjectPhraseologyen_US
dc.subjectAnimal idiomsen_US
dc.subjectSlovenianen_US
dc.subjectPrekmurje dialecten_US
dc.subjectMacedonianen_US
dc.titleComparative phrases with zoonymic components in the Prekmurian dialect and Macedonianen_US
dc.title.alternativePrimerjalni frazemi z zoonimnimi sestavinami v prekmurskem narečju in makedonščinien_US
dc.typeArticleen_US
kusw.kuauthorKoletnik, Mihaela
kusw.kuauthorNikolovski, Gjoko
kusw.oaversionScholarly/refereed, publisher versionen_US
kusw.oapolicyThis item meets KU Open Access policy criteria.en_US
dc.rights.accessrightsopenAccessen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Copyright (c) 2020 University Publishing House of the University of Maribor. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as: Copyright (c) 2020 University Publishing House of the University of Maribor. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.