Top Search Terms

Search TermSearches% of TotalPageviews / Search
1author_keyword:Gungl, Benedikta24.88%0.00
2author_keyword:Jazbec, Saša24.88%0.00
3author_keyword:Koletnik, Mihaela24.88%0.00
4author_keyword:borowski, krzysztof e.24.88%0.00
5author_keyword:fabčič, melanija larisa24.88%0.00
6author_keyword:gungl, benedikta24.88%0.00
7author_keyword:jazbec, saša24.88%0.00
8author_keyword:koletnik, mihaela24.88%0.00
9subject_keyword:(Im)politeness24.88%0.00
10author_keyword:Borowski, Krzysztof E.12.44%0.00

Total

Searches% of TotalPageviews / Search
41100.00%0.00