Show simple item record

dc.contributor.authorPavera, Libor
dc.date.accessioned2020-03-06T14:50:16Z
dc.date.available2020-03-06T14:50:16Z
dc.date.issued2019-01
dc.identifier.issn2385-8753
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1808/30062
dc.description.abstractAvtor v članku razmišlja o češki reformaciji, o njenih začetkih in sprejemanju reformacijskega gibanja v češkem okolju (v zvezi s spremembo načinov razmišljanja, v povezavi s spremembami v šolstvu, umetnosti, kulturi ipd.). Češko zgodovino opazuje iz ptičje perspektive v smeri k sodobnosti in razkriva, kako izrazito sled je češki tip reformacije pustil v češki zgodovini. Češko reformacijo spremlja vse od dobe Karla IV. in prizadevanj tega češkega kralja in rimskega cesarja za drugačno cerkev pa do 20. stoletja, ko se je spor glede dveh smeri religioznega čutenja v čeških deželah prenesel v dialog med T. G. Masarykom in J. Pekářem ter njunimi učenci in nasledniki; t. i. spor o smislu češke zgodovine ostaja nikoli dokončana medgeneracijska diskusija in je lahko eden od odgovorov na določeno vrsto odnosa češkega državljana do vere, religije in verskega čutenja. Avtor ugotavlja, da reformacija niti v Evropi niti v deželi »češke krone« nikoli ni bila enotna. The author of the text addresses the Czech Reformation, he reflects on the beginnings of the reform movement in the Czech environment (referring to the change of mindset concerning changes in education, art, culture, etc.). From a bird’s eye view, the author looks at Czech history in its shift to modernity and reveals the significant trail the Czech type of Reformation left behind in the history of Czech lands. He is following Czech Reformation since the time of the Roman emperor, Karel IV (Charles IV) with his efforts for a different Church to the 20th Century, when the problem of Reformation manifested itself in a rather philosophical dispute – concerning the two-armed religious trend in the history of Czech citizens. T. G. Masaryk and J. Pekař participated in the dispute as well as their students and followers of two different ideas. It is the so-called dispute about the meaning of Czech history, which has not been resolved until today and there may be one of the answers to the question about the type of relationship of a Czech citizen to faith, the church (devotion) and the domineering religious feeling in general. The author concludes that in Europe as well as in the Czech Republic the Reformation was never a single stream.en_US
dc.publisherUniversity of Maribor, Department of Slavic Languages and Literaturesen_US
dc.relation.isversionofhttp://www.ff.um.si/dotAsset/77956.pdfen_US
dc.rightsCopyright 2019, the Authors. All articles are licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License (CC-BY-NC).en_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/en_US
dc.subjectReformationen_US
dc.subjectthe reformersen_US
dc.subjectthe Hussite movementen_US
dc.subjectCzech Brethrenen_US
dc.subjectCzech historyen_US
dc.subjectreformacijaen_US
dc.subjectreformatorjien_US
dc.subjecthusitstvoen_US
dc.subjectčeški bratjeen_US
dc.subjectčeška zgodovinaen_US
dc.titleOn the district české reformanceen_US
dc.typeArticleen_US
kusw.kuauthorPavera, Libor
kusw.kudepartmentSlavic Languages and Literaturesen_US
dc.identifier.doi10.17161/1808.30062
kusw.oaversionScholarly/refereed, publisher versionen_US
kusw.oapolicyThis item meets KU Open Access policy criteria.en_US
dc.rights.accessrightsopenAccessen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Copyright 2019, the Authors.  All articles are licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License (CC-BY-NC).
Except where otherwise noted, this item's license is described as: Copyright 2019, the Authors. All articles are licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License (CC-BY-NC).