Browse by

 

 

Recent Submissions

 • Trieste, Bonomo and the Reformation 

  Grdina, Igor (University of Maribor, Department of Slavic Languages and Literatures, 2019-01)
  Peter Bonomo (1458–1546) je ena osrednjih osebnosti tržaške zgodovine. V času njegovega škofovanja je poprej močna probeneška »stranka« v mestu postala nepomembna, prevladala pa je procesarska usmeritev. Humanist Bonomo, ...
 • Urach- South Slavic translation and publishing project during the Reformation 

  Jembrih, Alojz (University of Maribor, Department of Slavic Languages and Literatures, 2019-01)
  Urach predstavlja pomemben projekt v obdobju reformacije. Četudi ob koncu ni imel trajnejšega vpliva v južnoslovanskem prostoru, za katerega so se tiskale knjige v glagolici, cirilici in latinici, je v svoji pojavnosti ...
 • Reformation and Holy Mount Athos 

  Špadijer, Irena (University of Maribor, Department of Slavic Languages and Literatures, 2019-01)
  Sveta Gora Atonska je že več kot tisočletje najbolj posebna meniška skupnost v Evropi. Čeprav je bila s svojo lego izolirana od preostalega sveta, so se v njej čutila tudi oddaljena vrenja v evropski zgodovini in posledično ...
 • Reformation in Śląsk Cieszyński w context miejscowej sytuacji językowej 

  Raclavská, Jana; Bogoczová, Irena; Muryc, Jiří (University of Maribor, Department of Slavic Languages and Literatures, 2019-01)
  Članek Reformacija v Tešinski Šleziji v kontekstu lokalne jezikovne situacije predstavlja pokrajino s površino 2282 km2, ki je leta 1290 postala samostojna šlezijska kneževina na stiku najmanj dveh (slovanskih) etnij, ...
 • On the district české reformance 

  Pavera, Libor (University of Maribor, Department of Slavic Languages and Literatures, 2019-01)
  Avtor v članku razmišlja o češki reformaciji, o njenih začetkih in sprejemanju reformacijskega gibanja v češkem okolju (v zvezi s spremembo načinov razmišljanja, v povezavi s spremembami v šolstvu, umetnosti, kulturi ...
 • Husitism in the Czech Republic the forerunner of the Lutheran Reformation 

  Orožen, Martina (University of Maribor, Department of Slavic Languages and Literatures, 2019-01)
  Prispevek predstavlja Jana Husa, ki je pod vprašaj postavil avtoriteto Cerkve, bil posledično umaknjen s cerkvenega prizorišča in na koncilu v Konstanci tudi obsojen. Izpostavljeno je dejstvo, da mu je bila šele ob ...
 • Protestanism and Deliberation 

  Andrejč, Gorazd (University of Maribor, Department of Slavic Languages and Literatures, 2019-01)
  Deliberacija oziroma kritična, odprta, vključujoča in argumentirana javna razprava o stvareh javnega interesa je ključen mehanizem demokratične politične ureditve. Po prepričanju zagovornikov deliberativne demokracije, ...
 • Protestantism and ecumenism 

  Bugajski, Jarosław (University of Maribor, Department of Slavic Languages and Literatures, 2019-01)
  Protestantizem je poimenovanje verskih gibanj, ki neposredno ali posredno izhajajo iz reformacije v 16. stoletju, ko je vodilno vlogo odigral Martin Luter. Zaradi zavračanja primata in avtoritete hierarhičnosti je bil ...