Show simple item record

dc.contributor.authorDobrovoljc, Helena
dc.date.accessioned2020-03-03T15:36:39Z
dc.date.available2020-03-03T15:36:39Z
dc.date.issued2018-02
dc.identifier.issn2385-8753
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1808/30047
dc.description.abstractV prispevku je pozornost usmerjena v problematiko jezikovne standardizacije oziroma njene faze, ki jo je treba vedno pogosteje posodabljati – jezikovne kodifikacije. Predstavljene so teoretske smernice in prikazana je kronologija normativistične dejavnosti na Slovenskem v 20. stoletju. Podrobneje je predstavljena sodobna jezikovna politika, ki kljub izkazanim interesom javnosti, potrebam pišočih, šolnikov, ne nameni temu področju pozornosti in financiranja, in to ne glede na obvezujoče dokumente, kot sta npr. Resolucija o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014–2018 in Akcijski načrt za jezikovno opremljenost, ki jih ministrstvo za kulturo oziroma služba za jezik redno naročata pri ekspertih, a jih ne udejanita. In the article, attention is drawn to the issue of language standardization, namely to one of its phases which must be updated increasingly often – language codifications. Theoretical guidelines are presented and the chronology of the prescriptive activities in Slovenia in the 20th century are shown. The language policy situation is presented in detail, as this area still lacks attention and funding, despite the expressed public interest and the needs of those who write and educate. The situation persists regardless of the binding documents, such as the Resolution on the National Programme for Language Policy 2014–2018 and the Action Plan for Language Infrastructure, which the Ministry of Culture, namely the Slovenian Language Service orders from the experts. They are, however, never realized.en_US
dc.publisherUniversity of Maribor, Department of Slavic Languages and Literaturesen_US
dc.relation.isversionofhttp://www.ff.um.si/dotAsset/73536.pdfen_US
dc.rightsCopyright 2018, the Authors. All articles are licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License (CC-BY-NC).en_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/en_US
dc.subjectlanguage standardizationen_US
dc.subjectcodificationen_US
dc.subjectlanguage policyen_US
dc.subjectnormative guideen_US
dc.subjectjezikovna standardizacijaen_US
dc.subjectnormiranjeen_US
dc.subjectjezikovna politikaen_US
dc.subjectpravopisen_US
dc.titleNormative description and linguistic standardization in the current linguistic policy framework - documents and realityen_US
dc.typeArticleen_US
kusw.kuauthorDobrovoljc, Helena
kusw.kudepartmentSlavic Languages and Literaturesen_US
dc.identifier.doi10.17161/1808.30047
kusw.oaversionScholarly/refereed, publisher versionen_US
kusw.oapolicyThis item meets KU Open Access policy criteria.en_US
dc.rights.accessrightsopenAccessen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Copyright 2018, the Authors.  All articles are licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License (CC-BY-NC).
Except where otherwise noted, this item's license is described as: Copyright 2018, the Authors. All articles are licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License (CC-BY-NC).