Show simple item record

dc.contributor.authorHojnik, Janja
dc.date.accessioned2020-03-03T14:53:50Z
dc.date.available2020-03-03T14:53:50Z
dc.date.issued2018-02
dc.identifier.issn2385-8753
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1808/30035
dc.description.abstractNamen prispevka je prikazati, kako pravo EU, zlasti preko sodne prakse Sodišča EU, rešuje primere konflikta med enotnim trgom EU, ki predstavlja temeljno načelo prava EU, in prizadevanji držav članic po ohranitvi različnih jezikov, ki predstavljajo oviro za delovanje enotnega trga. Izpostavljen je zlasti vpliv tržnega prava EU na uporabo jezika pri prodaji blaga (bodisi v smislu oznak na proizvodih na trgovskih policah bodisi pri oglaševanju tega blaga v trgovinah in v medijih). Predstavljena je problematika zahtev po znanju jezika v okviru svobode gibanja delavcev, vključno s problematiko uporabe izvirnega imena v drugih državah članicah EU. Izpostavljena je tudi problematika vpliva skupne valute na jezikovno raznolikost držav članic. Utemeljevanje je podprto z uporabo uveljavljenih metod pravne znanosti. The purpose of this paper is to demonstrate how EU law, in particular through the case law of the EU Court of Justice, solves cases of conflict between the single market of the EU, which constitutes a fundamental aim of the EU, and the efforts of the Member States to maintain different languages, which constitute an obstacle to the functioning of the single market. The impact of the EU market in particular on the use of language in the sale of goods (either in terms of labels on the products displayed in stores, either in the advertising of the goods in stores and in the media) is pointed out. Moreover, the problem of language in the context of freedom of movement of workers, including the issue of the use of the original name in other EU Member States, is emphasised. Finally, the landmine problem of the common currency impact on the linguistic diversity of the Member States is discussed.en_US
dc.publisherUniversity of Maribor, Department of Slavic Languages and Literaturesen_US
dc.relation.isversionofhttp://www.ff.um.si/dotAsset/73510.pdfen_US
dc.rightsCopyright 2018, the Authors. All articles are licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License (CC-BY-NC).en_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/en_US
dc.subjectmultilingualismen_US
dc.subjectinternal marketen_US
dc.subjectEUen_US
dc.subjectfree movement of goodsen_US
dc.subjectEU citizensen_US
dc.subjectpersonal nameen_US
dc.subjecteuroen_US
dc.subjectvečjezičnosten_US
dc.subjectnotranji trgen_US
dc.subjectEUen_US
dc.subjectpretok blagaen_US
dc.subjectdržavljani EUen_US
dc.subjectosebno imeen_US
dc.subjectevroen_US
dc.titleNational languages ​​in the EU: between a legally protected value and an obstacle to the functioning of the single marketen_US
dc.typeArticleen_US
kusw.kuauthorHojnik, Janja
kusw.kudepartmentSlavic Languages and Literaturesen_US
dc.identifier.doi10.17161/1808.30035
kusw.oaversionScholarly/refereed, publisher versionen_US
kusw.oapolicyThis item meets KU Open Access policy criteria.en_US
dc.rights.accessrightsopenAccessen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Copyright 2018, the Authors.  All articles are licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License (CC-BY-NC).
Except where otherwise noted, this item's license is described as: Copyright 2018, the Authors. All articles are licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License (CC-BY-NC).