Show simple item record

dc.contributor.authorToroš, Ana
dc.date.accessioned2018-04-27T21:00:37Z
dc.date.available2018-04-27T21:00:37Z
dc.date.issued2017-07-01
dc.identifier.issn2385-8753
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1808/26389
dc.description.abstractPrispevek1 obravnava literaturo narodnih in jezikovnih manjšin na slovensko-italijanskem mejnem območju (literatura Slovencev v Italiji, furlanska literatura ter literatura italijanske skupnosti v slovenski Istri), in sicer v deželi Furlaniji Julijski krajini (Italija) ter Goriški regiji in Obalno-kraški regiji (Slovenija), pri čemer ponuja razmislek o možnih nadgradnjah obstoječih metodoloških pristopov pri njeni obravnavi (preučevanje regionalne specifike literature, ki izhaja iz skupnega bivanjskega prostora avtorjev, ne glede na njihovo jezikovno in narodno pripadnost ter podobe tuje kulture v manjšinski literaturi) v smeri regionalno zasnovane primerjalne književnosti, katere izsledki bi lahko bili uporabni pri pouku književnosti na danem območju.

The paper discusses the literature of national and linguistic minorities along the Slovene-Italian border area (Slovene and Friulian literature in Italy, Italian literature in Slovene Istria), comprised of the Friuli-Venezia Giulia region in Italy, and the Goriška and Coastal-Karst regions in neighbouring Slovenia. The paper claims that a new methodological approach is needed to study these literatures, namely one that will upgrade previous research (studying the literature’s regional specifics which stem from the authors’ common living environment, regardless of their linguistic and national identity, and the depiction of foreign culture in minority literature) and move towards regional comparative literature. Results of such studies would be useful to bolster the teaching materials in literature classes in the area concerned.
en_US
dc.publisherUniversity of Maribor, Department of Slavic Languages and Literaturesen_US
dc.relation.isversionofhttp://www.ff.um.si/dotAsset/70829.pdfen_US
dc.rightsAll articles are licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License (CC-BY-NC).en_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/en_US
dc.subjectmanjšinska literaturaen_US
dc.subjectregionalna komparativistikaen_US
dc.subjectknjiževna didaktikaen_US
dc.subjectminority literatureen_US
dc.subjectregional comparative literatureen_US
dc.subjectliterature didacticen_US
dc.titleManjšinske pisave: primer Furlanije Julijske krajine (Italija) ter Goriške in Obalno-kraške regije (Slovenija)en_US
dc.title.alternativeMinority writing: The case of Friuli-Venezia Giulia (Italy), Goriška and Coastal-Karst regions (Slovenia)en_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.doi10.17161/1808.26389
kusw.oaversionScholarly/refereed, publisher versionen_US
kusw.oapolicyThis item meets KU Open Access policy criteria.en_US
dc.rights.accessrightsopenAccessen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

All articles are licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License (CC-BY-NC).
Except where otherwise noted, this item's license is described as: All articles are licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License (CC-BY-NC).