Show simple item record

dc.contributor.authorDickey, Stephen M.
dc.date.accessioned2007-08-29T09:31:07Z
dc.date.available2007-08-29T09:31:07Z
dc.date.issued2005-01-01
dc.identifier.citationhttp://dx.doi.org/10.17161/SLS.1808.1673
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1808/1673
dc.description.abstractENG: It is argued that the phonetic coalescence of *sъ- and *jьz into a single prefix resulted in the (partial) grammaticalization of innovative s-/z- as the primary préverbe vide of the aspectual systems in a group of western languages (Czech, Slovak, Sorbian, Slovene). The other Slavic languages either did not grammaticalize a single prefix (Croatian/Serbian) or have grammaticalized po- as their sole or primary préverbe vide (Russian, Bulgarian, Macedonian, Ukrainian, Belarusian); one Slavic language has near equal productivity of s-/z- and po- (Polish). SLV: Avtor zagovarja stališče, da je v zahodnih skupini slovanskih jezikov (češčina, slovaščina, lužiščina, slovenščina) sovpad odrazov *sъ- in *jьz- v eno predpono povzročil (delno) gramatikalizacijo nastale predpone s-/z- kot osnovni préverbe vide v sistemu glagolskega vida. V drugih slovanskih jezikih do te gramatikalizacije ni prišlo (hrvaščina, srbščina) ali pa je bila predpona po- gramatikalizirana kot edini préverbe vide (ruščina, bolgarščina, makedonščina, ukrajinščina, beloruščina). V enem slovanskem jeziku (poljščina) izkazujeta predponi s-/z- in po- skoraj enako produktivnost.
dc.description.sponsorshipFran Ramovš Institute for Slovene Language, Scientific Research Center, Slovene Academy of Arts & Sciences; Hall Center for the Humanities, University of Kansas
dc.language.isoen_US
dc.subjectSLV
dc.subjectSlovenian language
dc.subjectSlavic languages
dc.subjectGrammaticalization
dc.subjectPrefixation
dc.subjectAspect
dc.titleS-/Z- and the Grammaticalization of Aspect in Slavic
dc.title.alternativeSlovenski jezik/Slovene Linguistic Studies 5 (2005)
dc.typeArticle
dc.identifier.doi10.17161/SLS.1808.1673
dc.rights.accessrightsopenAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record