Show simple item record

dc.contributor.authorDulichenko, Aleksandr D.
dc.date.accessioned2006-01-25T18:13:39Z
dc.date.available2006-01-25T18:13:39Z
dc.date.issued2001-01-01
dc.identifier.citationSlovenski jezik / Slovene Linguistic Studies http://dx.doi.org/10.17161/SLS.1808.858
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1808/858
dc.description.abstractENGLISH: The Tartu University Library, which contains more than five million volumes, was established in 1802. It contains a number of books devoted to the Slovenes and their language. At the beginning of the 1990s the author discovered the following items: one book from the 16th century (Primož Trubar’s Ta Celi Psalter Dauidou of 1566); five from the 18th (Svetu pisma noviga Testamenta 1784—1786, translated by Jurij Japelj and Blaž Kumerdej; the Versuch einer Geschichte von Krain of 1788—91 by Anton Linhart; and a reissue of H. Megiser’s dictionary of 1744 and O. Gutsmann’s Deutsch-Windisches Wörterbuch of 1789). Among the books dating to the 19th century are several dozen of the most important works for research on the history of the Slovene language, including the Kopitar’s Grammatik der Slavischen Sprache in Krain, Kärnten und Steyermark (1808), Valentin Vodnik’s Piſmenosſt ali Gramatika sa Perve ſhole (1811), as well as works by V. F. de Weissenthurn, J. L. Schmigoz, Peter Dajnko, F. S. Metelko, J. Šuman, J. Sket, M. Majar, U. Jarnik, A. Janežič, M. Pleteršnik, and M. M. Hostnik. In particular the works of J. Kopitar, V. Vodnik, F. Miklošič, and J. Baudouin de Courtenay and others are represented. The survey Slovenica indicates that Tartu University possesses the necessary materials for research on the history of the Slovene language. SLOVENE: Znanstvena knjižnica Univerze v Tartuju, ki danes obsega več kot pet milijonov enot, je bila ustanovljena leta 1802. V njej je med drugim tudi več knjig o Slovencih in slovenskem jeziku. Avtor je v začetku devetdesetih let 20. stoletja tam odkril primerek Trubarjevega dela Ta Celi Pſalter Dauidou iz leta 1566. Izmed slovenskih ali s Slovenci povezanih tiskov 18. stol. ima tartujska knjižnica naslednja dela: Svetu pismu noviga Testamenta (1784—86) v prevodu Jurija Japlja in Blaža Kumerdeja, Versuch einer Geschichte von Krain (1788—91) Antona Tomaža Linharta, ponovno izdajo Megiserjevega slovarja iz leta 1744 in Gutsmannov Deutsch-Windisches Wörterbuch iz leta 1789. Knjižnica ima tudi več pomembnih del 19. stol., izmed katerih je treba izpostaviti predvsem Grammatik der Slavischen Sprache in Krain, Kärnten und Steyermark Jerneja Kopitarja iz leta 1808, Piſmenosſt ali Gramatika sa Perve ſhole Valentina Vodnika iz leta 1811, dalje dela V. F. de Weissenthurna, J. L. Schmigoza, P. Danjka, F. S. Metelka, J. Šumana, J. Sketa, M. Majarja, slovarje U. Jarnika, A. Janežiča, M. Pleteršnika in M. M. Hostnika. Posebej so predstavljene knjige J. Kopitarja, V. Vodnika, F. Miklošiča, J. Baudouina de Courtenaya in drugih. Iz prikaza sledi, da je v Tartuju zadoščeno osnovnim pogojem za študij vprašanj iz zgodovine slovenskega jezika.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoru
dc.publisherZRC SAZU / Hall Center for the Humanities
dc.subjectSlovene language
dc.subjectSlovenian language
dc.subjecttextology
dc.subjectEstonian library holdings
dc.subjectProtestantism
dc.titleSlovenica XVI—XIX вв. в фондах Научной библиотеки Тартуского (Дерптского) университета (в библиографическом представлении)
dc.title.alternativeSlovenica of the 16—19th Centuries in the Collection of the University of Tartu Library (A Bibliographical Presentation)
dc.typeArticle
dc.identifier.doi10.17161/SLS.1808.858
dc.rights.accessrightsopenAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record