Show simple item record

dc.contributor.authorAndersen, Henning
dc.date.accessioned2006-01-25T18:06:17Z
dc.date.available2006-01-25T18:06:17Z
dc.date.issued1999-01-01
dc.identifier.citationSlovenski jezik / Slovene Linguistic Studies http://dx.doi.org/10.17161/SLS.1808.857
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1808/857
dc.description.abstractENGLISH: The paper reexamines the traditional explanation for the "idiosyncratic development'' of the Common Slavic Class II verbs with the aorist and/or infinitive suffix -n<nasal-o>-, attested in OCS sъxn<nasal-o>ti 'dry', P schnąć, R soxnut', SC sahnuti, but in Slovenian as sahniti. The peculiarity that gave rise to this development in Slovenian is generally thought to be simple analogy with the Class IV verbs, e.g., braniti 'defend'. In the course of this reexamination, the author shows how the "idiosyncratic development,'' once restated, fits in with data from other Slavic languages. Rather than proceeding from the assumption that the -n<nasal-o>type was replaced by -ni-, the author demonstrates that it is reasonable to depart from a Common Slavic dialect difference -n<nasal-o>// -ny(< Early Common Slavic innovative *-nū -n// archaic *-nū -), which probably had its origin in the period before the Slavic Migrations. These by-forms could thus have given rise to the variation that is found in the modern Slavic dialects. This variation was transported with the Slavs who colonized the Western South Slavic and West Slavic territories in the 400—700s and in turn gave rise to sociolinguistic competition between the alternatives in the following centuries. These findings are shown to correlate well with recent advances in the identification of the major routes of migration taken by the Slavs, which progressed up the Danube, into Pannonia and Noricum, up the Morava to Upper Silesia, across the Bohemian Basin and through the Elbe River Gorge to the Ore Mountains in Upper Lusatia; then beyond, down the Elbe to the eastern border regions of the later principality of Hannover and along the banks of the lower Elbe. Working back from these routes, the author suggests that the Early Common Slavic *-nū forms may have characterized dialects somewhere in the present-day East Slavic language area, probably a relatively small region long since repopulated with speakers of *-n<nasal-o>dialects.

SLOVENE: Prispevek na novo ocenjuje tradicionalno razlago za "svojevrsten razvoj" praslovanskih glagolov II. razreda z aoristno in/ali nedoločniško pripono -n<nasal-o>-, ki so izpričani v scsl. kot sъxn<nasal-o>ti 'sahniti', pol. schnąć, rus. soxnut', sh. sahnuti, vendar v sln. kot sahniti. Običajno se ta posebni razvoj v slovenščini razlaga kot preprosta analogija z glagoli IV. razreda, npr. braniti. V toku te nove ocene avtor kaže, da se "svojevrsten razvoj" — takoj ko je na novo prikazan — ujema s podatki iz drugih slovanskih jezikov. Namesto da bi izhajal iz domneve, da je pripona -niizpodrinila -n<nazalni-o>-, avtor dokazuje, da je smiselno izhajati iz praslovanske razlike -n<nazalni-o>// -ny(< zgodnjepraslovansko inovativno *-nū -n// arhaično *-nū -), ki je po vsej verjetnosti iz časa pred slovanskimi selitvami. Ti različni obliki sta lahko povzročili variacijo, ki je izpričana v sodobnih slovanskih jezikih. Variacija je potovala s Slovani, ki so kolonizirali zahodnojužnoslovansko in zahodnoslovansko ozemlje med 5. in 8. stoletjem; zaradi variacije je v naslednjih stoletjih nastalo tekmovanje med dvema različnima oblikama. Ti rezultati se dobro ujemajo z rezultati novejših raziskav, ki so določile poglavitne smeri selitve Slovanov, ki so bile po Donavi v Panonijo in Norik, navzgor po Moravi do zgornje Šlezije, prek češke nižine in po soteski Labe do Češkega rudogorja v Zgornji Lužici; nadalje navzdol po Labi do vzhodne meje kasnejše kneževine Hannover in po bregovih spodnje Labe. Miselno potujoč po teh poteh v obratni smeri, avtor predlaga, da je zgodnjepraslovanska oblika *-nū bila morda značilna za nekdanja narečja na ozemlju današnjih vzhodnih Slovanov. To verjetno sorazmerno majhno področje je bilo že zdavnaj na novo poseljeno z govorci narečij z obliko *-n<nasal-o>-.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoen_US
dc.publisherZRC SAZU / Hall Center for the Humanities
dc.subjectSlavic languages
dc.subjectComparative linguistics
dc.subjectdialect geography
dc.subjectProto-Slavic language
dc.subjectHistorical linguistics
dc.subjectanalogy
dc.subjectSound change
dc.titleThe Western South Slavic Contrast Sn. sah-ni-ti // SC sah-nu-ti
dc.title.alternativeO zahodnojužnoslovanskem nasprotju sln. sah-ni-ti // sh. sah-nu-ti
dc.typeArticle
dc.identifier.doi10.17161/SLS.1808.857
dc.rights.accessrightsopenAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record