Browse by

 

 

Recent Submissions

 • Tako imenovani Načrt za pridigo iz rokopisne dobe slovenščine 

  Mikhailov, Nikolai (ZRC SAZU / Hall Center for the Humanities, 1999-01-01)
  ENGLISH: The author offers a critical edition of the "Slovene Sketch for a Sermon,'' i.e., seven manuscript lines in Slovene probably written at the beginning of the 16th century. A phonetic transcription, Slovene and ...
 • The Western South Slavic Contrast Sn. sah-ni-ti // SC sah-nu-ti 

  Andersen, Henning (ZRC SAZU / Hall Center for the Humanities, 1999-01-01)
  ENGLISH: The paper reexamines the traditional explanation for the "idiosyncratic development'' of the Common Slavic Class II verbs with the aorist and/or infinitive suffix -n<nasal-o>-, attested in OCS sъxn<nasal-o>ti ...
 • Živalska frazeologija v govoru vasi Dob pri Pliberku na avstrijskem Koroškem 

  Trampusch, Tatjana (ZRC SAZU / Hall Center for the Humanities, 1999-01-01)
  SLOVENE: Prispevek prikazuje pomenske razlike, podobnosti in enakosti med frazeološkimi enotami z živalskimi poimenovanji v sestavi, kakor jih uporabljajo govorci vzhodnopodjunskega narečja v vsakdanji govorici, in knjižnimi, ...
 • Slovarček središkega govora (na osnovi zapisov Karla Ozvalda) 

  Greenberg, Marc L. (ZRC SAZU / Hall Center for the Humanities, 1999-01-01)
  ENLGISH: The present contribution gives a glossary of all of the attested forms in four works by Karol Ozvald (3 of which remain unpublished), written between 1895 and 1904, describing the phonetics, morphology, and lexicon ...
 • Preliminary Report on Dialectological Fieldwork in Haloze, Slovenia 

  Lundberg, Grant H. (ZRC SAZU / Hall Center for the Humanities, 1999-01-01)
  SLOVENE: Slovenščina je eden od najmanjših slovanskih jezikov. Govori jo malo več kot dva milijona ljudi, vendar je njen narečni zemljevid eden najbolj zapletenih in razčlenjenih v Evropi. Kljub težavam pri dokumentiranju ...
 • Language Change in a Contact Situation: The Case of Slovene in North America 

  Šabec, Nada (1999-01-01)
  SLOVENE: Avtorica opisuje jezikovno stanje med izseljenci slovenskega rodu v ZDA in Kanadi. Zaradi geografske ločenosti od Slovenije, še zlasti pa zaradi izredno močnega vpliva pragmatično dominantnega angleškega jezika, ...
 • Multiple Causation in the Spread and Reversal of a Sound Change: Rhotacism in South Slavic 

  Greenberg, Marc L. (ZRC SAZU / Hall Center for the Humanities, 1999-01-01)
  SLOVENE: Prispevek obravnava spremembo ž > r ("rotacizem") v južnoslovanskih jezikih, kot se najde npr. v sedanjiku glagola *može(tъ) > sln. mó.re, hrv./bos. nar. mo"re, v oziralnih veznikih (*kako ž(e) > sln. kakor), v ...
 • On Derivational Productivity in Slovene with Notes on Lexical Frequency and Awareness of the Norm 

  Priestly, Tom (ZRC SAZU / Hall Center for Humanities, 1999-01-01)
  SLOVENE: Poglavitni cilj pričujoče raziskave je ugotavljanje možnosti za merjenje produktivnosti besedotvornih vzorcev oz. besedotvornih postopkov, kar očitno še ni bilo izvedeno za noben jezik. Gradivo za študijo predstavljata ...