Show simple item record

dc.contributor.authorŠabec, Nada
dc.date.accessioned2006-01-07T15:25:11Z
dc.date.available2006-01-07T15:25:11Z
dc.date.issued1999-01-01
dc.identifier.citationSlovenski jezik / Slovene Linguistic Studies 2 http://dx.doi.org/10.17161/SLS.1808.804
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1808/804
dc.description.abstractSLOVENE: Avtorica opisuje jezikovno stanje med izseljenci slovenskega rodu v ZDA in Kanadi. Zaradi geografske ločenosti od Slovenije, še zlasti pa zaradi izredno močnega vpliva pragmatično dominantnega angleškega jezika, doživlja slovenščina v tem okolju zelo specifičen razvoj.

Analizira podatke, zbrane v empirični raziskavi (posnetke intervjujev z informanti), da bi ugotovila morebitne spremembe, ki so nastale v jeziku kot posledica stika z angleščino. Te srečamo v vseh zvrsteh dvojezičnega diskurza (sposojanje, kodno preklapljanje, enojezični slovenski deli diskurza) in na različnih jezikovnih ravninah od glasoslovja do pomenoslovja in pragmatike. Najizraziteje se angleški vpliv kaže v oblikoslovju, kjer prihaja do poenostavljanja, posploševanja in opuščanja slovenskih sklanjatvenih vzorcev, in v skladnji, kjer postaja besedni vrstni red vedno bolj podoben angleškemu.

Na povedni ravni je za prikazane strukture značilen kombinirani matrični ali osnovni jezik, zaznamovan s tipičnimi lastnostmi iz obeh jezikov. Pričakovali bi razvoj v smeri tako imenovanega preobrata matričnega jezika, vendar je proces prekinjen zaradi izredno hitrega jezikovnega premika od slovenščine k angleščini. Premik se izvrši v toku le treh generacij pri predvojnih priseljencih, pri povojnih pa še hitreje. Izrazito začasen in nestalen značaj slovenščine, ki se govori v tem okolju, nam onemogoča postuliranje strogih strukturalnih omejitev jezikovne rabe. Gre za specifično varianto slovenščine, ki zaradi možnega odkrivanja vpogledov v mehanizme jezikovnih sprememb nedvomno zasluži vso pozornost raziskovalcev tudi v prihodnje.

ENGLISH: The article discusses the linguistic situation among immigrants of Slovene descent in the United States of America and Canada. Owing to the geographic distance between Slovenia and the host country and particularly to the very strong influence of the pragmatically dominant English, Slovene there is undergoing a very specific kind of development.

Data collected through empirical research (interview excerpts) are analyzed in order to identify contact-motivated changes of Slovene. These are encountered in all types of bilingual discourse (borrowing, code switching, English-influenced monolingual Slovene) and on different linguistic levels from phonology to semantics and pragmatics. The most salient areas of English linguistic impact, however, are morphology with its simplification, regularization and/or even deletion of Slovene inflectional system, and syntax with its gradual adoption of English-like SVO word order patterns.

On a sentence level these kinds of structures constitute what could be termed a composite matrix language, made up from the features of both languages. Development, though, stops short of the so-called matrix language turnover (MLT), because it is interrupted by a very rapid process of language shift from Slovene to English. This has been accomplished in the course of three generations in the case of pre-war immigrants and even faster in the case of post-war ones. The variety of Slovene in this particular context is therefore of a very temporary and unstable nature and defies the postulation of rigid structural constraints on it. It nevertheless represents a distinct contact variety of Slovene well worth further research because of the likely insights into the language change mechanisms that it may provide.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoen_US
dc.subjectSlovene language
dc.subjectEnglish language
dc.subjectLanguage contact
dc.subjectdiaspora languages
dc.subjectSociolinguistics
dc.subjectcode-switching
dc.titleLanguage Change in a Contact Situation: The Case of Slovene in North America
dc.typeArticle
dc.identifier.doi10.17161/SLS.1808.804
dc.rights.accessrightsopenAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record