Now showing items 1-100 of 101

  Na kmetih (1)
  Nach mitternacht (1)
  nacionalna zavest slovanskih narodov (1)
  Nada Šabec (1)
  naive art (1)
  Names for ‘shirt’ (1)
  napredek (1)
  narečja (1)
  narekanje (1)
  Narečja (1)
  Narečje (2)
  narečje (1)
  narečje otoka Tsuken (1)
  narečna besedila (1)
  narečna leksikografija (2)
  narečna slovenščina (1)
  narečna variacija (1)
  narečni atlas (1)
  narečni korpusi (1)
  narečni roman (1)
  narečni slovar (1)
  narečni slovarček (1)
  narečno oblikoslovje (1)
  narodne manjšine (1)
  narration (1)
  narrative prose (1)
  naslonski niz (1)
  Natalija Ulčnik (1)
  Nation-building (2)
  National consciousness of the Slav nations (1)
  National Socialism (1)
  National Socialist Period 1933-1945 (1)
  Nationalism (1)
  native minorities (1)
  Native/local literature (1)
  natural syntax (1)
  Naturally-occurring interaction (1)
  Nazism (1)
  naštevanje (1)
  Nebesedno sporazumevanje (1)
  Nebinarni spol (1)
  necessity (1)
  Necrology (1)
  Nedovršna oblika glagolskega vida (1)
  Nefrazeološko gradivo (1)
  Negation (2)
  NEH (1)
  Nejezikovni kontekst (1)
  Nemški jezik (1)
  nemško-slovenska medkulturnost (1)
  Nemščina (2)
  neoacute (1)
  neoliberalism (1)
  Neologisation (1)
  Neologisms (1)
  neologisms (1)
  Neologizmi (1)
  Neosebni glagolniško-deležniški stavki (1)
  neosemantyzm (1)
  neposredni dvogovor (1)
  nesnovna kulturna dediščina (1)
  new borrowed word (1)
  new lexis (1)
  New Life (1)
  New regional practice (1)
  new town (1)
  Newspapers (1)
  Niemandsland (1)
  Nikola Tesla (1)
  Nikola Šop (1)
  Nina (1)
  no-man's land (1)
  Nogometni komentarji (1)
  nogometni spletni diskurz (1)
  nomen attributivum (1)
  nomina actionis (1)
  Nominal phrase (1)
  nomination (1)
  nominative (1)
  Non-binary gender (1)
  Non-finite gerund-participial clauses (1)
  Non-linguistic context (1)
  Non-phraseological material (1)
  Non-verbal communication (1)
  normative dictionary (1)
  normative dilemmas (1)
  normative guide (1)
  normative guides (1)
  normiranje (1)
  North Low Saxon (13)
  North Upper German (2)
  Nostalgic codes (1)
  Nostalgične kode (1)
  Nostratic (1)
  Nostratic hypothesis (1)
  Notranji svet (1)
  notranji trg (1)
  Notranjska dialect (1)
  noun phrase structure (1)
  Nova krajnska pratika (1)