Show simple item record

dc.contributor.authorKoletnik, Mihaela
dc.date.accessioned2011-03-31T18:02:54Z
dc.date.available2011-03-31T18:02:54Z
dc.date.issued2009-01-01
dc.identifier.citationKoletnik, Mihaela. "Odraz medjezikovnih stikov v prekmurskem besedju." Slavia Centralis. 1. (2009): 20-31. http://dx.doi.org/10.17161/SCN.1808.7270
dc.identifier.issn2385-8753
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1808/7270
dc.description.abstractIn the article the author focuses on Prekmurian vocabulary related to pottery and agricultural activities. The terminology for pottery and agricultural activities discussed in the article is disappearing from the active vocabulary of speakers, owing to the changed way of life. Prekmurian expressions describing pottery and agricultural fields and other issues of peasant life still constitute a rich part of the original Slavic substratum. However, the old Slavic terminology is rapidly vanishing among the middle generation of speakers, while the younger generation is not familiar with it at all. Terms of foreign origin in dialectal pottery and agricultural terminology are mostly German and Romance borrowings.
dc.description.abstractPrispevek obravnava prekmursko poimenovalno besedje s področja lončarske in poljedelske dejavnosti. Gre za strokovno izrazje, ki zaradi spreminjajočega se načina življenja izginja iz aktivnega besednega zaklada govorcev. Prekmurski izrazi za lončarstvo, poljedelstvo in vse, kar je povezano s kmečkim življenjem, sicer še tvorijo bogat izvirnoslovanski substrat, vendar pa stara slovanska terminologija pri srednji generaciji govorcev hitro tone v pozabo, mlajša generacija pa je sploh ne pozna več. Besedje tujega izvora v narečni lončarski in poljedelski terminologiji je zlasti germansko in romansko.
dc.language.isoother
dc.relation.isversionofhttp://www.ff.uni-mb.si/zalozba-in-knjigarna/ponudba/zbirke-in-revije/slavia-centralis/priloge/SlaviaCentralis2009_1.pdf
dc.rightsAll articles are licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License (CC-BY-NC)
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subjectdialektologija
dc.subjectprekmursko narečje
dc.subjectstrokovna terminologija
dc.subjectjezikovni stik
dc.subjectDialectology
dc.subjectPrekmurje dialect
dc.subjectoccupational terminology
dc.subjectLanguage contact
dc.titleOdraz medjezikovnih stikov v prekmurskem besedju
dc.typeArticle
kusw.oastatusna
dc.identifier.doi10.17161/SCN.1808.7270
kusw.oaversionScholarly/refereed, publisher version
kusw.oapolicyThis item does not meet KU Open Access policy criteria.
dc.rights.accessrightsopenAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

All articles are licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License (CC-BY-NC)
Except where otherwise noted, this item's license is described as: All articles are licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License (CC-BY-NC)