Show simple item record

dc.contributor.authorSavelieva, Elena
dc.date.accessioned2009-06-24T06:12:00Z
dc.date.available2009-06-24T06:12:00Z
dc.date.issued2009-01-01
dc.identifier.citationSavelieva, Elena. 2009. Glagoli premikanja v frazemih slovenskega knjižnega jezika. Slovenski jezik – Slovene Linguistic Studies 7 (2009): 115–134.
dc.identifier.citationSavelieva, Elena. 2009. Glagoli premikanja v frazemih slovenskega knjižnega jezika. Slovenski jezik – Slovene Linguistic Studies 7 (2009): 115–134. http://dx.doi.org/10.17161/SLS.1808.5273
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1808/5273
dc.description.abstractSLV: Prispevek obravnava frazeme z glagolsko sestavino premikanja in jih analizira s tematskega vidika. Poskuša odgovoriti na vprašanje, katere pojme tematizirajo frazemi s tovrstno sestavino, kakšno je razmerje med pomenom sestavin (v tem primeru glagola premikanja) in celotnim pomenom frazema in kateri glagoli premikanja imajo večjo vlogo pri frazeologizaciji posameznih pojmov. ENG: The paper treats phrasemes containing verbs of motion and analyzes them from a thematic view¬point. It attempts to answer the question as to what notions are thematicized by the phrasemes of this type, as well as the relationship between the meaning of the elements (in this case, verbs of motion) and the phraseme as a whole and which verbs of motion play a greater role in the phrase¬ologization of individual notions.
dc.language.isoother
dc.publisherInštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, Znanstvenoraziskovalni center, Slovenska akademija znanosti in umetnosti / Hall Center for the Humanities, University of Kansas
dc.subjectPhraseology
dc.subjectverbs of motion
dc.subjectSlavic languages
dc.titleGlagoli premikanja v frazemih slovenskega knjižnega jezika
dc.title.alternativeVerbs of Motion in Phrasemes in Standard Slovene
dc.typeArticle
dc.identifier.doi10.17161/SLS.1808.5273
dc.rights.accessrightsopenAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record