Show simple item record

dc.contributor.authorŽele, Andreja
dc.date.accessioned2009-06-24T06:05:54Z
dc.date.available2009-06-24T06:05:54Z
dc.date.issued2009-01-01
dc.identifier.citationŽele, Andreja. 2009. O predponsk(oobraziln)ih glagolih v slovenščini. Slovenski jezik – Slovene Linguistic Studies 7 (2009): 95–113
dc.identifier.citationŽele, Andreja. 2009. O predponsk(oobraziln)ih glagolih v slovenščini. Slovenski jezik – Slovene Linguistic Studies 7 (2009): 95–113 http://dx.doi.org/10.17161/SLS.1808.5272
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1808/5272
dc.description.abstractSLV: Prispevek na slovenskih zgledih načenja vprašanje predponsk(oobraziln)ih vrednosti pri glagolih in soodvisnosti med predponskimi oz. predponsko-priponskimi obrazilnimi morfemi in predložnimi morfemi pri glagolih – slednje, tj. soodvisnost med glagolskimi obrazilnimi in predložnimi mor¬femi, se odraža v razporeditvi vidskosti, faznosti in prislovnosti. ENG: Based on examples in Slovene the paper deals with the question of prefixal-formative values in verbal prefixed derivatives and the interdependence between prefixal formatives and prepositional morphemes in verbs. This interdependence is reflected in the distribution of aspectual, phasal, and adverbial features between prefixal formatives and prepositional morphemes.
dc.language.isoother
dc.publisherInštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, Znanstvenoraziskovalni center, Slovenska akademija znanosti in umetnosti / Hall Center for the Humanities, University of Kansas
dc.subjectaspectology
dc.subjectSlovenian language
dc.subjectPrefixation
dc.titleO predponsk(oobraziln)ih glagolih v slovenščini
dc.title.alternativeOn Prefixed Verbs in Slovene
dc.typeArticle
dc.identifier.doi10.17161/SLS.1808.5272
dc.rights.accessrightsopenAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record