Show simple item record

dc.contributor.authorCvetko Orešnik, Varja
dc.contributor.authorOrešnik, Janez
dc.date.accessioned2009-06-24T06:02:28Z
dc.date.available2009-06-24T06:02:28Z
dc.date.issued2009-01-01
dc.identifier.citationCvetko Orešnik, Varja and Janez Orešnik. 2009. Slovenski oziralni odvisniki v naravni skladnji. Slovenski jezik – Slovene Linguistic Studies 7 (2009): 77–94.
dc.identifier.citationCvetko Orešnik, Varja and Janez Orešnik. 2009. Slovenski oziralni odvisniki v naravni skladnji. Slovenski jezik – Slovene Linguistic Studies 7 (2009): 77–94. http://dx.doi.org/10.17161/SLS.1808.5271
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1808/5271
dc.description.abstractSLV: V okviru naravne skladnje (ki je veja teorije naravnosti) se določajo predpostavke, na podlagi katerih se dajo napovedati nekatere razmere v slovenskih oziralnih odvisnikih. Selektivno so ob¬ravnavani oziralni odvisniki 1. s ki + oziralnonavezovalnim zaimkom, 2. s kateri in 3. z oziralnimi prislovnimi določili. Bistvena je raba vzporednega in križnega povezovanja med soodnosnimi vrednostmi v lestvicah naravnosti. ENG: Natural Syntax (a branch of Naturalness Theory) defines presuppositions with whose help certain aspects of Slovenian relative clauses can be predicted. Selected instances of relative clauses featur¬ing (1) ki + resumptive pronoun, (2) kateri, and (3) relative adverbials are treated. What is essential is the implementation, in the naturalness scales, of parallel and chiastic alignment of corresponding values.
dc.language.isoother
dc.publisherInštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, Znanstvenoraziskovalni center, Slovenska akademija znanosti in umetnosti / Hall Center for the Humanities, University of Kansas
dc.subjectnatural syntax
dc.subjectsyntactic theory
dc.subjectSlavic language
dc.subjectSubordination
dc.subjectrelative clauses
dc.titleSlovenski oziralni odvisniki v naravni skladnji
dc.title.alternativeSlovenian Relative Clauses in Natural Syntax
dc.typeArticle
dc.identifier.doi10.17161/SLS.1808.5271
dc.rights.accessrightsopenAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record