Show simple item record

dc.contributor.authorJurgec, Peter
dc.date.accessioned2009-03-22T21:54:12Z
dc.date.available2009-03-22T21:54:12Z
dc.date.issued2007-01-01
dc.identifier.citationSlovenski jezik – Slovene Linguistic Studies 6 (2007): 195−207 http://dx.doi.org/10.17161/SLS.1808.4418
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1808/4418
dc.description.abstractV članku so predstavljeni predhodni rezultati obsežnejše akustične študije o prozodiji slovenščine. Pričujoča raziskava o akustičnih lastnostih leksikalnega tona v slovenščini obravnava trajanje samoglasnikov, jakost in osnovno frekvenco. Statistično značilnih razlik ni bilo med prvima, medtem ko so bile razlike v F0 visoko statistično značilne. Rezultati se precej razlikujejo od predhodnjih. Dvozložnice se razlikujejo v relativnem F0 posameznih samoglasnikov. V trizložnicah z naglasom na prvem zlogu se F0 najbolj razlikuje v zadnjem zlogu.

The author presents preliminary findings of a larger acoustic study into prosodic structure of Slovene. This investigation in acoustic properties of tones in Slovene addresses vowel duration, intensity and fundamental frequency. Although no statistical differences between both lexical tones (or pitch-accents) were found in the first and second variable, the third was found highly significant. The results differ greatly from what was previously established. Disyllables differ in F0 of the individual vowels. In trisyllables with antepenultimate stress, the F0 difference is the highest in the final syllable.
dc.language.isoen
dc.publisherInštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU; Hall Center for the Humanities, University of Kansas
dc.subjectWord prosody
dc.subjecttonemicity
dc.subjectSlovenian language
dc.titleAcoustic Analysis of Tones in Contemporary Standard Slovene: Preliminary Findings
dc.title.alternativeAkustična analiza tona v sodobni standardni slovenščini: Predhodne ugotovitve
dc.typeArticle
dc.identifier.doi10.17161/SLS.1808.4418
dc.rights.accessrightsopenAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record