Show simple item record

dc.contributor.authorFajfar, Tanja
dc.date.accessioned2009-03-22T21:45:00Z
dc.date.available2009-03-22T21:45:00Z
dc.date.issued2007-01-01
dc.identifier.citationSlovenski jezik – Slovene Linguistic Studies 6 (2007): 169–181 http://dx.doi.org/10.17161/SLS.1808.4417
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1808/4417
dc.description.abstractČlanek je razdeljen na tri dele: v prvem je predstavljen projekt priprave slovenske različice pravnih aktov Evropskih skupnosti, drugi se osredotoča na slovensko pravno terminologijo, v tretjem pa je navedenih nekaj primerov, ki ponazarjajo, kako se je slovenska pravna terminologija odzvala na poimenovanje pojmov iz pojmovnega sveta pravnega reda Evropskih skupnosti (acquis communautaire). Ta je nacionalnim pravnim redom držav članic nadrejen ter terja enotno interpretacijo in uporabo, kar omogočajo le natančni in nedvoumni termini kot poimenovanja, izhajajoča iz razumevanja pojma v izvornem pojmovnem sistemu. The article is divided into three parts: in the first part the author introduces the preparatory work for the Slovene variant of legal acts of the European Union, the second part focuses on legal terminology, and the third adduces some examples illustrating how Slovene legal terminology has responded to the creation of terminology for the conceptual world of the EU legal system (acquis communautaire). This body of law takes precedence over the legal systems of the member states and demands a uniform interpretation and implementation, which can be achieved only through unambiguous denotation that is derived from understanding the concept in the framework of its original semantic system.
dc.language.isoother
dc.publisherInštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU; Hall Center for the Humanities, University of Kansas
dc.subjectterminology
dc.subjectLexicology
dc.subjectEuropean Union
dc.subjecttransition
dc.titleSlovenski terminološki sistemi na primeru pravne terminologije
dc.title.alternativeSlovene Terminological Systems on the Example of Legal Terminology
dc.typeArticle
dc.identifier.doi10.17161/SLS.1808.4417
dc.rights.accessrightsopenAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record