Show simple item record

dc.contributor.authorKarwacka, Monika
dc.date.accessioned2023-02-17T19:01:38Z
dc.date.available2023-02-17T19:01:38Z
dc.date.issued2020-10-17
dc.identifier.citationKarwacka M. (2020). Zahar Prilepin’s blogs as the new modern literary creativity measurement. Slavia Centralis, 13(1), 232–243. Retrieved from https://journals.um.si/index.php/slaviacentralis/article/view/722en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1808/33831
dc.description.abstractSodobni tehnološki razvoj vpliva na literaturo, ne le na dojemanje in branje knjig, ampak tudi na način, kako pisatelji ustvarjajo in objavljajo svoje literarne umetnine. Prilepin kot znan in priljubljen sodobni pisatelj, ki ima v ruskem literarnem okolju uveljavljen položaj, svoje knjige in rusko literaturo promovira s pomočjo blogov. Avtorica članka Prilepinove bloge in druge internetne vire analizira z namenom prikazati njegovo sodelovanje pri ustvarjanju e-literature. Sodobni blogi so razloženi v kontekstu javne literarne sfere, ki v socialni komunikaciji ustvarja edinstvene družbene priložnosti. Dejavnosti pisateljev in literarnih kritikov, ki imajo v literarnem okolju uveljavljen položaj, nedvomno pomembno vplivajo na revolucijo v ruski spletni literaturi, ki jo predstavlja novi literarni žanr. Ta se izraža v široki spletni distribuciji literarnih del in interaktivni komunikaciji avtorja z bralci ter njihovega neposrednega vpliva na avtorjevo nadaljnjo ustvarjalnost.

Modern technological development affects literature not only in the form of perception and reading books but also in the way writers create and publish their literary pieces of art. Prilepin, as a famous and popular contemporary writer with a confirmed position in the Russian literary environment, promotes his books and Russian literature using internet blogs. The author attempts to analyse his blogs and other internet resources in order to show Prilepin’s involvement in creating e-literature. Contemporary blogs are explained in the context of the public literary sphere, which creates unique social opportunities in social communication. The activities of writers and literary critics who have a well-established position in the literary environment appear to have an undeniably significant impact on the revolution in Russian web literature that is represented by a new genre of literature, which is expressed in the wide distribution of literary works over the internet and the interactive communication of the author with readers and their direct influence on the author’s further creativity.
en_US
dc.publisherUniversity of Maribor, Department of Slavic Languages and Literaturesen_US
dc.relation.isversionofhttps://journals.um.si/index.php/slaviacentralis/article/view/722en_US
dc.rightsCopyright (c) 2020 University of Maribor Press. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.en_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/en_US
dc.subjectPrilepinovi blogien_US
dc.subjectSodobna ruska literaturaen_US
dc.subjectLiterarna kritikaen_US
dc.subjectE-literaturaen_US
dc.subjectJavna literarna sferaen_US
dc.subjectVojne izkušnjeen_US
dc.subjectPrilepin’s blogsen_US
dc.subjectModern Russian literatureen_US
dc.subjectLiterary criticismen_US
dc.subjectE-literatureen_US
dc.subjectPublic literary sphereen_US
dc.subjectWar experienceen_US
dc.titleZahar Prilepin's blogs as the new modern literary creativity measurementen_US
dc.typeArticleen_US
kusw.oaversionScholarly/refereed, publisher versionen_US
kusw.oapolicyThis item meets KU Open Access policy criteria.en_US
dc.rights.accessrightsopenAccessen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Copyright (c) 2020 University of Maribor Press. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as: Copyright (c) 2020 University of Maribor Press. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.