Show simple item record

dc.contributor.authorJacek Kozak, Krištof
dc.date.accessioned2023-02-17T15:12:33Z
dc.date.available2023-02-17T15:12:33Z
dc.date.issued2020-10-17
dc.identifier.citationJacek Kozak K. (2020). Kozmopolitizem kot identiteta Aleša Debeljaka. Slavia Centralis, 13(1), 175–192. Pridobljeno od https://journals.um.si/index.php/slaviacentralis/article/view/718en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1808/33820
dc.description.abstractKoncepta lokalnega in globalnega danes pomenita veliko in prav zaradi tega malo. Posebej očitno to vprašanje postane v navezavi na kulturo, ki je ni mogoče zadržati v okviru kakršnih koli meja. Na podlagi literarnega in esejističnega dela Aleša Debeljaka skuša članek oblikovati drugačen pristop k temu vprašanju, in sicer izhajajoč iz pesnikovega koncepta kozmopolitizma. Kot otrok nekdanje Jugoslavije je Debeljak razumel identiteto kot širjenje koncentričnih krogov iz Slovenije preko Jugoslavije v Ameriko. Članek se tako ukvarja z zoperstavitvijo koncepta identitete ter s pozicijami lokalnega, globalnega in stanj vmes.

The concepts of local and global today mean a lot and for that very reason little. This issue becomes particularly evident in relation to culture, which cannot be contained within any boundaries. Based on the literary and essayistic work of Aleš Debeljak, the article tries to formulate a different approach to this question, starting from the poet's concept of cosmopolitanism. As a child of the former Yugoslavia, Debeljak understood identity as the spread of concentric circles from Slovenia through Yugoslavia to America. The article thus deals with the opposition of the concept of identity and the positions of local, global and states in between.
en_US
dc.publisherUniversity of Maribor, Department of Slavic Languages and Literaturesen_US
dc.relation.isversionofhttps://journals.um.si/index.php/slaviacentralis/article/view/718en_US
dc.rightsCopyright (c) 2020 University Publishing House of the University of Maribor. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License .en_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/en_US
dc.subjectAleš Debeljaken_US
dc.subjectKozmopolitizemen_US
dc.subjectIdentitetaen_US
dc.subjectGlobalnoen_US
dc.subjectLokalnoen_US
dc.subjectKozmopolitizem
dc.subjectIdentiteta
dc.subjectGlobalno
dc.subjectLokalno
dc.titleCosmopolitanism as the identity of Aleš Debeljaken_US
dc.title.alternativeKozmopolitizem kot identiteta Aleša Debeljaka
dc.typeArticleen_US
kusw.oaversionScholarly/refereed, publisher versionen_US
kusw.oapolicyThis item meets KU Open Access policy criteria.en_US
dc.rights.accessrightsopenAccessen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Copyright (c) 2020 University Publishing House of the University of Maribor. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License .
Except where otherwise noted, this item's license is described as: Copyright (c) 2020 University Publishing House of the University of Maribor. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License .