Show simple item record

dc.contributor.authorSmolej, Mojca
dc.contributor.authorLampret, Nika
dc.date.accessioned2020-03-03T15:04:18Z
dc.date.available2020-03-03T15:04:18Z
dc.date.issued2018-02
dc.identifier.issn2385-8753
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1808/30038
dc.description.abstractPrispevek podaja skrajšan pregled rezultatov analize obravnave skladnje pri pouku slovenščine v osnovni in srednji šoli. Pregled tiskanega učnega gradiva je pokazal, da večina samostojnih delovnih zvezkov za pouk slovenščine učencev ne navaja k razmisleku o pomembnosti pridobljenega znanja s področja skladnje. V pregledanih samostojnih delovnih zvezkih skoraj ni mogoče zaznati kritične refleksije in osmislitve pridobljenega znanja. The article presents a shortened and simplified overview of the results of the analysis regarding teaching Slovene syntax in elementary and secondary school. A review of printed learning material showed that most autonomous workbooks for teaching Slovene do not encourage elementary and high school pupils to reflect on the importance of the acquired knowledge in the field of syntax. In the examined autonomous workbooks, it is hardly possible to detect critical reflection and understanding of acquired knowledge.en_US
dc.publisherUniversity of Maribor, Department of Slavic Languages and Literaturesen_US
dc.relation.isversionofhttp://www.ff.um.si/dotAsset/73516.pdfen_US
dc.rightsCopyright 2018, the Authors. All articles are licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License (CC-BY-NC).en_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/en_US
dc.subjectsyntaxen_US
dc.subjectSlovene lessonsen_US
dc.subjectelementary schoolen_US
dc.subjectgymnasiumen_US
dc.subjectsecondary technical and vocational educationsen_US
dc.subjectskladnjaen_US
dc.subjectpouk slovenščineen_US
dc.subjectosnovna šolaen_US
dc.subjectgimnazijaen_US
dc.subjectsrednje strokovno in poklicno izobraževanjeen_US
dc.titleSyllabus Consideration in Slovene in the Third Trimester of Primary School, Grammar School and Secondary Vocational and Vocational Educationen_US
dc.typeArticleen_US
kusw.kuauthorLampret, Nika
kusw.kuauthorSmolej, Mojca
kusw.kudepartmentSlavic Languages and Literaturesen_US
dc.identifier.doi10.17161/1808.30038
kusw.oaversionScholarly/refereed, publisher versionen_US
kusw.oapolicyThis item meets KU Open Access policy criteria.en_US
dc.rights.accessrightsopenAccessen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Copyright 2018, the Authors.  All articles are licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License (CC-BY-NC).
Except where otherwise noted, this item's license is described as: Copyright 2018, the Authors. All articles are licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License (CC-BY-NC).