Show simple item record

dc.contributor.authorMlačnik, Primož
dc.date.accessioned2020-02-28T15:07:12Z
dc.date.available2020-02-28T15:07:12Z
dc.date.issued2019-02
dc.identifier.issn2385-8753
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1808/30031
dc.description.abstractČlanek obravnava filozofsko-teoretske tokove, ki so prispevali h kulturološkemu obratu v literarni vedi v devetdesetih letih dvajsetega stoletja. V okviru trodelne raziskovalne sheme (kontekst/avtor, tekst/literarno delo, občinstvo/bralec), ki je skupna kulturološkim in sodobnim literarnoteoretskim branjem literature, analitično reflektiramo dela nekaterih ključnih avtorjev s področja poststrukturalizma, Frankfurtske šole kritične teorije, teorij ideologije in recepcijskih študij. Na ta način avtor predstavi načine, na katere so filozofsko-teoretski tokovi spremenili in nadgradili tradicionalno literarnoteoretsko pojmovanje spoznavne, etične in estetske razsežnosti literarnega dela. V zaključku so predstavljena njihova stičišča, razhajanja in omejitve. The article draws on the philosophical-theoretical currents that contributed to culturological shifts in literary science during the last decade of the twentieth century. The work of key authors from the field of post-structuralism, the Frankfurt school of critical theory, and theories of ideology and reception studies is analytically reflected on the level of the tripartite research scheme (context/author, text/literary work, audience/reader) common to culturological and contemporary literary-theoretical readings of literature. In this way, we reveal how philosophical- theoretical currents have transformed and enhanced the traditional literarytheoretical conception of the cognitive, ethical and aesthetic dimensions of the literary work. In the conclusion, crossroads, divergences, and limitations in these methods are also presented.en_US
dc.publisherUniversity of Maribor, Department of Slavic Languages and Literaturesen_US
dc.relation.isversionofhttp://www.ff.um.si/dotAsset/79452.pdfen_US
dc.rightsCopyright 2019, the Authors. All articles are licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License (CC-BY-NC).en_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/en_US
dc.subjectculturology,en_US
dc.subjecttraditional and contemporary literary theory,en_US
dc.subjectdimensions of literary work,en_US
dc.subjectliterary essenceen_US
dc.titleKulturistike – kulturološka branja beletristikeen_US
dc.typeArticleen_US
kusw.kuauthorMlačnik, Primož
kusw.kudepartmentSlavic Languages and Literaturesen_US
dc.identifier.doi10.17161/1808.30031
kusw.oaversionScholarly/refereed, publisher versionen_US
kusw.oapolicyThis item meets KU Open Access policy criteria.en_US
dc.rights.accessrightsopenAccessen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Copyright 2019, the Authors.  All articles are licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License (CC-BY-NC).
Except where otherwise noted, this item's license is described as: Copyright 2019, the Authors. All articles are licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License (CC-BY-NC).