Show simple item record

dc.contributor.authorJurgec, Peter
dc.date.accessioned2007-08-29T10:38:05Z
dc.date.available2007-08-29T10:38:05Z
dc.date.issued2005-01-01
dc.identifier.citationSlovenski jezik/Slovene Linguistic Studies 5 http://dx.doi.org/10.17161/SLS.1808.1680
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1808/1680
dc.description.abstractSLV: Članek odpira nekaj možnosti za raziskovanje nemodalne fonacije v slovenščini na primeru laringalizacije oz. hripavega glasu. Predstavljene so pomembnejše splošne akustične in artikulacijske ugotovitve ter ekperimentalne analize posameznih jezikov. Sledi analiza laringalizacije na primeru standardne in narečne (ziljske) slovenščine. Avtor poskuša ugotoviti nekatere fonološke in fonetične prozodične vplive na pogostnost in vrsto laringalizacije v slovenščini. Upoštevana je tudi pragmatična, parajezikovna, sociolingvistična in zunajjezikovna raba laringalizacije. ENG: The article opens up new possibilities for research into non-modal phonation in Slovene with regard to the case of laryngealization or creaky voice. The most important acoustic and articulatory findings and experimental analyses of individual languages are presented. Following this an analysis of laryngealization in case studies of standard and dialectal (Zilja dialect) Slovene is given. The author attempts to elucidate some of the phonological and phonetic prosodic influences on the frequency and type of laryngealization in Slovene. In addition, the author considers pragmatic, paralinguistic, sociolinguistic, and extralinguistic uses of laryngealization.
dc.language.isoother
dc.publisherFran Ramovš Institute for Slovene Language, Scientific Research Center, Slovene Academy of Arts & Sciences; Hall Center for the Humanities, University of Kansas
dc.subjectSLV
dc.subjectSlovenian language
dc.subjectPhonetics
dc.subjectsuprasegmentals
dc.subjectlaryngealization
dc.subjectphonation
dc.titleZačetne opombe k laringalizaciji v slovenščini
dc.typeArticle
dc.identifier.doi10.17161/SLS.1808.1680
dc.rights.accessrightsopenAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record