Show simple item record

dc.contributor.authorIvanova, Najda
dc.date.accessioned2007-08-29T10:31:26Z
dc.date.available2007-08-29T10:31:26Z
dc.date.issued2005-01-01
dc.identifier.citationSlovenski jezik/Slovene Linguistic Studies 5 http://dx.doi.org/10.17161/SLS.1808.1679
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1808/1679
dc.description.abstractSLV: V splošnokulturnem pogledu Poskus zgodovine Kranjske Antona Tomaža Linharta (1788-1791) uveljavlja vseslovensko nacionalno idejo, zaradi česar je to delo prelomnega pomena tudi za slovensko zgodovinopisje. Izvirni tretji razdelek druge knjige, ki je posvečen ljudski kulturi Slovencev, zaznamuje začetek slovenske etnologije. V tem kontekstu članek obravnava slovensko jezikovno gradivo v knjigi, kot odraz Linhartovih inovativnih jezikoslovnih idej o slovenskem jeziku kot substanci, strukturi in jezikovni ideologiji, ki so v precejšnji meri oblikovale tendence v razvoju slovenskega knjižnega jezika v prvi polovici 19. stoletja. ENG: In a general cultural sense Thomas Linhart's Towards a History of Carniola (1788-1791) promotes the all-Slovene national idea for which the work is of pivotal importance to Slovene historical writing. The novel third section of the second book, devoted to Slovene folk culture, marks the beginning of Slovene ethnography. In this context the article treats Slovene language material in the book as an expression of Linhart's innovative linguistic ideas on Slovene in terms of substance, structure and language ideology, which in a significant way shaped the tendencies in the development of the Slovene standard language in the first half of the nineteenth century.
dc.language.isoother
dc.publisherFran Ramovš Institute for Slovene Language, Scientific Research Center, Slovene Academy of Arts & Sciences; Hall Center for the Humanities, University of Kansas
dc.subjectSLV
dc.subjectSlovenian language
dc.subjectlanguage ideology
dc.subjectenlightenment
dc.subjectNation-building
dc.subjectAnton Tomaž Linhart
dc.subjecthistory
dc.subjectSlovenia
dc.titleJezikoslovni in jezikovni vidiki Linhartovega Poskusa zgodovine Kranjske
dc.typeArticle
dc.identifier.doi10.17161/SLS.1808.1679
dc.rights.accessrightsopenAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record