Show simple item record

dc.contributor.authorКоряковцева, елена и.
dc.date.accessioned2014-06-25T16:32:50Z
dc.date.available2014-06-25T16:32:50Z
dc.date.issued2014-06-25
dc.identifier.citationhttp://dx.doi.org/10.17161/SCN.1808.14333
dc.identifier.issn2385-8753
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1808/14333
dc.description.abstractNamen članka je, da dokaže, da obstajajo vrste denominativne nomina actionis z obrazila -ование/-owanie v sodobnih ruskih in poljskih besedotvorje sistemov. Da bi to dosegli, so bili analizirani besedotvorne osnove denominativne nomina actionis in njihove pomenske posebnosti so bili pridobljeni.Avtor se osredotoča tukaj na interakciji izraz-formacijske modelih z besedotvorne podsistemov ruskem in poljskem nomina actionis. Besede so izbrane iz ruskih in poljskih neologic slovarjih. Analiza zajema tudi številne zadnjih besed najdemo v medijih, ki so se pojavile v zadnjih nekaj letih in še niso bile navedene v strokovnih slovarjih. The aim of the article is to prove that there exist types of denominative nomina actionis with formants –ование/-owanie in contemporary Russian and Polish word-formation systems. In order to prove this, word-formation bases of denominative nomina actionis have been analysed and their semantic peculiarities have been obtained. The author focuses here on the interaction of term-formation models with the word-formation subsystems of Russian and Polish nomina actionis. The words are selected from Russian and Polish neological dictionaries. The analysis also covers a number of recent words found in the press that have emerged over the past several years and have not yet been listed in professional dictionaries.
dc.language.isoother
dc.rightsAll articles are licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License (CC-BY-NC)
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subjectnomina actionis
dc.subjecttermine
dc.subjectbesedotvorna kompresija
dc.subjectinovacije
dc.subjectterms
dc.subjectword-formation compression
dc.subjectinnovation
dc.titleОтсубстантивные имена действия с формантами отглагольных nomina actionis в современных русском и польском языках
dc.title.alternativeIZSAMOSTALNIŠKE TVORJENKE Z OBRAZILI IZGLAGOLSKIH TVORJENK S POMENOM DEJANJA V RUŠČINI IN POLJŠČINI
dc.typeArticle
kusw.kuauthorKoriakowcewa, Elena
kusw.oastatusfullparticipation
dc.identifier.doi10.17161/SCN.1808.14333
kusw.oaversionScholarly/refereed, publisher version
kusw.oapolicyThis item meets KU Open Access policy criteria.
dc.rights.accessrightsopenAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

All articles are licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License (CC-BY-NC)
Except where otherwise noted, this item's license is described as: All articles are licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License (CC-BY-NC)