Show simple item record

dc.contributor.authorStarc, Maja
dc.date.accessioned2013-09-17T16:08:30Z
dc.date.available2013-09-17T16:08:30Z
dc.date.issued2013-09-17
dc.identifier.citationhttp://dx.doi.org/10.17161/SCN.1808.11812
dc.identifier.issn2385-8753
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1808/11812
dc.description.abstractMotiv identitete, predvsem obmejne identitete, ima v romanih pisatelja Fulvia Tomizze pomembno mesto, saj mu kot pisatelju meje, kot se je sam imenoval, predstavlja rdečo nit v življenju in delu na literarnem področju. V romanih Prijateljstvo in Frančiška se zaradi njegove dvojne identitete pokaže njegova sposobnost objektivnega vrednotenja skupin ljudi, ki se v določenih posebnih okoliščinah znajdejo v podrejenem oz. nadrejenem položaju. Razprava skuša pokazati pisateljev human čut do ljudi, ki se znajdejo v manjšinskem položaju, in njegovo literarno zavzemanje za boljše odnose med italijanskim in slovenskim narodom. The motif of identity, especially border identity, has an important place in the novels of the writer Fulvio Tomizza, because as a border writer, as he called himself, it represents a leitmotif in his life and literary work. Because of his double identity the novels Prijateljstvo and Frančiška reveal his capacity of objective evaluation of groups of people who find themselves in a subordinate or superior position in certain circumstances. The discussion tries to show the writer’s humane sense for people who find themselves in a minority position and his literary commitment to better relations between the Italian and Slovenian nation.
dc.language.isoother
dc.rightsAll articles are licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License (CC-BY-NC)
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subjectobmejna identiteta
dc.subjectTomizza, Fulvio
dc.subjectPrijateljstvo
dc.subjectFrančiška
dc.subjectmanjšinskost
dc.subjectborder identity
dc.subjectminority
dc.titleMotiv identitete v romanih Frančiška in Prijateljstvo pisatelja Fulvia Tomizze
dc.typeArticle
kusw.oastatusfullparticipation
dc.identifier.doi10.17161/SCN.1808.11812
kusw.oaversionScholarly/refereed, publisher version
kusw.oapolicyThis item meets KU Open Access policy criteria.
dc.rights.accessrightsopenAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

All articles are licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License (CC-BY-NC)
Except where otherwise noted, this item's license is described as: All articles are licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License (CC-BY-NC)