Show simple item record

dc.contributor.authorKalezić-Radonjić, Svetlana S.
dc.date.accessioned2013-09-17T15:58:46Z
dc.date.available2013-09-17T15:58:46Z
dc.date.issued2013-09-17
dc.identifier.citationhttp://dx.doi.org/10.17161/SCN.1808.11810
dc.identifier.issn2385-8753
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1808/11810
dc.description.abstractOsnovni cilj prispevka je iskanje sistema v Sioranovem filozofskem nesistemu. Opus tega filozofa ponuja obilo prodornih in nevsakdanjih razmišljanj o fenomenu Boga, umetnosti (v prvi vrsti glasbe in poezije) ter o smislu obstoja. V središču njegovih obsesij se nahaja prepričanje o nesposobnosti človeštva (obsojenega na neskončno ponavljanje trpljenja in revščine), da bi bistveno spremenilo svoj položaj. Pri tem sta imela po njegovem videnju pomembno vlogo prav religija in Bog, ki si ju je človek izmislil zato, da bi pojasnil svojo bolečino, nesrečo in notranje skušnjave. Čeprav kaotična in kontradiktorna, je Sioranova filozofska misel predvsem antidogmatska, takšen pa je tudi njen jezikovni izraz, zato jo karakterizira izrazita poetska zgoščenost. Ta izhaja iz globokega občutka tragičnega obstoja in je usmerjena na življenje samo – kot takšna se upira vsakršni sistematizaciji. The fundamental objective of this paper is to determine the system of Cioran’s philosophical non-system. The entire opus of this philosopher offers an abundance of lucid and extraordinary analyses of the phenomenon of God, art (mostly music and poetry), and the meaning of life. At the center of his obsessions is the standpoint about the impotence of mankind, destined to endless recurrences of trouble and misery, to fundamentally change its position, which, in his opinion, was largely contributed by religion and God, which man created to explain his pain, misery and inner temptations. Although seemingly chaotic and contradictory, Cioran’s philosophical thought is primarily anti-dogmatic, as well as its literary expression, and it is characterized by great poetic “density.” Deriving from the profound personal feeling of tragedy of existence, it is oriented at life itself, and, as such, refuses to be systematized.
dc.language.isoother
dc.rightsAll articles are licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License (CC-BY-NC)
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subjectfilozofija
dc.subjectBog
dc.subjecttranscendenca
dc.subjectliričnost
dc.subjectironija
dc.subjectfragment
dc.subjectphilosophy
dc.subjectGod
dc.subjecttranscendence
dc.subjectlyricism
dc.subjectirony
dc.titleSioranove vježbe nepokornosti
dc.typeArticle
kusw.oastatusfullparticipation
dc.identifier.doi10.17161/SCN.1808.11810
kusw.oaversionScholarly/refereed, publisher version
kusw.oapolicyThis item meets KU Open Access policy criteria.
dc.rights.accessrightsopenAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

All articles are licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License (CC-BY-NC)
Except where otherwise noted, this item's license is described as: All articles are licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License (CC-BY-NC)