Show simple item record

dc.contributor.authorGostenčnik, Januška
dc.date.accessioned2013-09-17T15:41:36Z
dc.date.available2013-09-17T15:41:36Z
dc.date.issued2013-09-17
dc.identifier.citationhttp://dx.doi.org/10.17161/SCN.1808.11808
dc.identifier.issn2385-8753
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1808/11808
dc.description.abstractV pričujočem prispevku je prikazan govor kraja Gerovo v Gorskem kotarju v Republiki Hrvaški v obliki fonološkega opisa. Opis sloni na gradivu, ki ga je zbral Božidar Finka leta 1966 za tedanji Srpskohrvatski dijalektološki atlas. Vendar pa v nekaterih primerih ni bilo mogoče z gotovostjo vzpostaviti sistema. Zato je gradivo dopolnjeno z gradivom, ki je bilo zbrano z lastnim terenskim delom v kraju Gerovo. Govor hrvaška dialektologija tradicionalno uvršča med kajkavske govore hrvaškega jezika, vendar pa ta ne izkazuje kajkavskih definicijskih lastnosti, temveč slovenske. Zato se v opisu izhaja iz izhodiščno splošnoslovenskega fonološkega sistema. In this paper the phonology of the dialect of the town of Gerovo in Gorski kotar in Croatia is presented in the form of a phonological description. The description is based on the material collected by Božidar Finka in 1966 for the Serbo-Croatian dialectological atlas. In some cases the system could not be determined, therefore additions were made with the material gathered by the author in the town of Gerovo. Traditionally, Croatian dialectology classifies the speech of Gerovo as a variety of the Kajkavian dialect group, but the Kajkavian determinative characteristics can not be applied to it. However, Slovene characteristics can be. Therefore, in the description of the speech we take the basic Slovene system as a point of departure.
dc.language.isoother
dc.rightsAll articles are licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License (CC-BY-NC)
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subjectGorski kotar
dc.subjectgoransko narečje
dc.subjectkajkavsko narečje
dc.subjectfonologija
dc.subjectprozodija
dc.subjectgoranski dialect
dc.subjectKajkavian dialect
dc.subjectPhonology
dc.subjectprosody
dc.titleFonološki opis govora grada Gerovo (prema zapisu Božidara Finke)
dc.typeArticle
kusw.oastatusfullparticipation
dc.identifier.doi10.17161/SCN.1808.11808
kusw.oaversionScholarly/refereed, publisher version
kusw.oapolicyThis item meets KU Open Access policy criteria.
dc.rights.accessrightsopenAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

All articles are licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License (CC-BY-NC)
Except where otherwise noted, this item's license is described as: All articles are licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License (CC-BY-NC)