Browse by

 

 

Recent Submissions

 • Ocena članka Notes on Slovene and Slavic Etymology 

  Šivic Dular, Alenka (ISJFR ZRC SAZU, Ljubljana; Hall Center for the Humanities, University of Kansas, 1997-01-01)
  SLOVENE: Ocene Hampovega članka "Notes on Slovene and Slavic Etymology" (http://hdl.handle.net/1808/856). ENGLISH: A critique of Eric P. Hamp's "Notes on Slovene and Slavic Etymology" (http://hdl.handle.net/1808/856)
 • Slovenski razvoj besedotvornih pomenov pri izglagolskih samostalnikih, posebno pri glagolniku 

  Žele, Andreja (ISJFR, ZRC SAZU, Ljubljana and Hall Center for the Humanities, Lawrence, 1997-01-01)
  SLOVENE: Slovenski razvoj besedotvornih pomenov pri izglagolskih samostalnikih, posebno pri glagolniku Glagolnik z besedotvornim pomenom dejanja (De) je kot izglagolsko tvorjenko med glagolske oblike uvrščal že A. Bohorič ...
 • Supplementary Comment 

  Hamp, Eric P. (ZRC SAZU / Hall Center for the Humanities, 1997-01-01)
  Response to Alenka Šivic-Dular's critique of Eric Hamp's etymologies in http://hdl.handle.net/1808/856 .
 • Eine slowenisch-prußische lexikalisch-mythologische Parallele: kres/kresze 

  Mikhailov, Nikolai (ZRC SAZU / Hall Center for the Humanities, 1997-01-01)
  ENGLISH: A Slovene-Prussian Lexical-Mythological Parallel: kres / kresze In three 15th-century German sources concerning certainly Baltic (chiefly Prussian) pagan customs, the term Kresze 'a pagan feast' is mentioned (the ...
 • Notes on Slovene and Slavic Etymology 

  Hamp, Eric P. (ZRC SAZU / Hall Center for the Humanities, 1997-01-01)
  The notes present critiques of F. Bezlaj's Etymological Dictionary of the Slovene Language and new proposals for the etymology of the words krma 'animal feed', Krma (toponym), kašelj 'cough', ogenj 'flame, fire', and oglje ...
 • O naxodke ekzempljara izdanija Pſalter Dauidou (1566) Primoža Trubara 

  Dulichenko, Aleksandr D. (ZRC SAZU, Hall Center for the Humanities, 1997-01-01)
  ENGLISH: In the summer of 1990 a copy of Trubar's Pſalter Dauidou was discovered among the library resources of Tartu University in the collection Bibliotheca Bergmannae No 255. This copy came to Tartu in 1796 from the ...
 • A Slovene-English Contrastive Analysis of One 

  Kocijančič Pokorn, Nike (ZRC SAZU / Hall Center for the Humanities, 1997-01-01)
  SLOVENE: Avtorica razpravlja o različnih načinih prevajanja angleške besede one, še posebno v tistih primerih, kjer slovenščina nima podobnega enobesednega ustreznika. Tako analizira tri izvirna besedila (dve angleški in ...
 • Romanske izposojenke v poljedelski terminologiji Slovenske Istre 

  Cossutta, Rada (ZRC SAZU / Hall Center for the Humanities, 1997-01-01)
  ENGLISH: For her doctoral dissertation entitled Agricultural and Viticultural Terminology in the Dialects of Slovene Istria, theauthor (in 1988 -- 90 under the mentorship of Prof. Tine Logar) conducted a field investigation ...
 • A Slovene-English Contrastive Analysis of One 

  Kocijančič Pokorn, Nike (1997-01-01)
  SLOVENE: Slovensko-angleška kontrastivna analiza angleške besede one Avtorica razpravlja o različnih načinih prevajanja angleške besede one, še posebno v tistih primerih, kjer slovenščina nima podobnega enobesednega ...
 • The Impact of Purism on the Development of the Slovene Standard Language 

  Thomas, George (ZRC SAZU / Hall Center for the Humanities, 1997-01-01)
  SLOVENE: V zgodovini slovenskega knjižnega jezika je purizem igral pomembno vlogo. Usmerjen je bil tako proti zunanjim kot proti notranjim dejavnikom, ki so ogrožali jezik. Od zunanjih sta bila predvsem nemščina, ki je kot ...
 • "Wäre doch Truber ein Kroat gewesen!" Slovenische Variationen ber das Thema einer gesamtsdslavischen Schriftsprache von der Reformation bis zum Neoillyrismus 

  Seitz, Elisabeth (ZRC SAZU / Hall Center for the Humanities, 1997-01-01)
  SLOVENE: Kadar koli so se slovenski intelektualci odločali o temeljnih vprašanjih knjižnega jezika, se je vnela večletna srdita razprava, vkateri so vedno prevladali nasprotniki vzpostavitve enotnega južnoslovanskega ...
 • Why There May Have Been Contacts between Slovenes and Jews before 1000 A.D. 

  Wexler, Paul (ZRC SAZU / Hall Center for the Humanities, 1997-01-01)
  Običajno se domneva, da so se Židje do konca prvega tisočletja selili iz Sredozemlja prek severne Francije in Italije na Bavarsko in v Porenje. Judaizirana nemška narečja (znana kot jidiš) naj bi se oblikovala, ko so ti ...
 • Hierarchical Ambiguities in Copula Coordinate Structures in Slovene and Other Slavic Languages 

  Reindl, Donald F. (ZRC SAZU / Hall Center for the Humanities, 1997-01-01)
  SLOVENE: Lastnosti prirednosti so vroča tema v sodobni lingvistiki. Mnogi problemi, ki so še danes v ospredju jezikoslovnega raziskovanja, so pritegovali pozornost avtorjev že v času antike. Tako že Aristotel in Dionizij ...
 • Uvodna beseda / From the Editors 

  Snoj, Marko; Greenberg, Marc L. (ZRC SAZU / Hall Center for the Humanities, 1997-01-01)
  Programmatic essay by the founding editors, Marko Snoj (Ljubljana, Slovenia) and Marc L. Greenberg (Lawrence, KS, USA), for the inaugural issue of the periodical Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies.