Show simple item record

dc.contributor.authorBeguš, Gašper
dc.date.accessioned2011-05-26T13:47:19Z
dc.date.available2011-05-26T13:47:19Z
dc.date.issued2011-01-01
dc.identifier.citationGašper Beguš. 2011. Relativna kronologija naglasnih pojavov govora Žirovske kotline poljanskega narečja. Slovenski jezik – Slovene Linguistic Studies 8 (2011): 19–33
dc.identifier.citationGašper Beguš. 2011. Relativna kronologija naglasnih pojavov govora Žirovske kotline poljanskega narečja. Slovenski jezik – Slovene Linguistic Studies 8 (2011): 19–33 http://dx.doi.org/10.17161/SLS.1808.7536
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1808/7536
dc.description.abstractSLV: Govor Žirovske kotline poljanskega narečja izkazuje v svojem naglasnem sistemu mnoge posebnosti s strukturnega in razvojnega vidika. Na podlagi opisa sistema v Stanonik (1977) izluščim naglasne spremembe od splošnoslovenskega stanja do danes, poleg tega pa navajam tudi nekatere nove ugotovitve glede sistema samega, ki pojave natančneje pojasnjujejo. Vse to služi kot pomoč, da v članku določim relativno kronologijo naglasnih pojavov, hkrati pa tudi sopostavim dobljeni model z nekaterimi drugimi izvajanji. Nazadnje časovno zaporedje naglasnih pojavov umestim še v širši kontekst razvoja slovenskega jezika. ENG: The local dialect of the Žiri Basin within the Poljane dialect evinces several peculiarities in its structure and development. On the basis of the system described in Stanonik (1977) the author elucidates the system’s word-prosodic changes from the Common Slovene state to the present, as well as presents some new discoveries concerning the system itself, which help to explain the phenomena more precisely. The elaboration mentioned helps to establish a relative chronology of word-prosodic phenomena, the resulting model of which is compared and contrasted with other explanations. Finally, the relative chronology of prosody changes is placed in the larger context of the development of the Slovene language.
dc.language.isoother
dc.publisherZRC SAZU and Hall Center for the Humanities
dc.subjectŽiri Basin microdialect
dc.subjectAccentology
dc.subjectRelative chronology
dc.titleRelativna kronologija naglasnih pojavov govora Žirovske kotline poljanskega narečja
dc.title.alternativeThe Relative Chronology of Word-Prosodic Phenomena in the Local Dialect of the Žiri Basin (Poljana Dialect)
dc.typeArticle
kusw.kudepartmentSlavic Languages & Literatures
kusw.oastatusfullparticipation
dc.identifier.doi10.17161/SLS.1808.7536
kusw.oaversionScholarly/refereed, publisher version
kusw.oapolicyThis item meets KU Open Access policy criteria.
dc.rights.accessrightsopenAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record