Show simple item record

dc.contributor.authorStanonik, Marija
dc.date.accessioned2011-04-06T17:06:51Z
dc.date.available2011-04-06T17:06:51Z
dc.date.issued2010-02-01
dc.identifier.citationStanonik, Marija. "Nárek – izgubljen slovenski folklorni žanr." Slavia Centralis. 2. (2010): 174-190. http://dx.doi.org/10.17161/SCN.1808.7352
dc.identifier.issn2385-8753
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1808/7352
dc.description.abstractLaments and lamentation began to dwindle in the mid 19th century. Fortunately, they have been documented in the form of recorded texts and descriptions of the custom. The texts reveal surprising poetic intensity, driven by powerful experiences and emotions. The preserved ritual texts with ancient mythological features (Bela krajina), with data on their performance (Istria), and with indications of the deterioration of their original function (Resia) are outstanding documents of a past lifestyle (Prekmurje – Porabje). Modern lifestyles and ideas obscured the original meaning and sense of lamentation. Robbed of its spiritual significance, lamentation was for some time preserved as a social corrective (poor women were paid for it). Nowadays, lamentation is replaced by funeral speeches.
dc.description.abstractNarek in narekanje sta se začela opuščati sredi 19. stoletja. Na srečo je dovolj dokumentirano v zapisih besedil in opisih šeg. Besedila razkrivajo izjemno poetično moč, ki črpa iz izkušenj in čustvovanja. Obredna besedila ohranjajo stare mitične poteze (Bela krajina), način izvajanja (Istra) in kažejo na usihanje izvirnih funkcij (Rezija) in so izreden dokument preteklega načina življenja (Prekmurje, Porabje). Sodobni življenjski stili in ideje so zakrile izvirni pomen in smisel žalovanja. Oropani svojega duhovnega pomena so se nekaj časa ohranjali kot družbeni korektiv (revne ženske so bile za narekanje plačane). Danes narekanje nadomeščajo pogrebni govori.
dc.language.isoother
dc.relation.isversionofhttp://www.ff.uni-mb.si/zalozba-in-knjigarna/ponudba/zbirke-in-revije/slavia-centralis/priloge/SlaviaCentralis2010_2_povzetki.pdf
dc.rightsAll articles are licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License (CC-BY-NC)
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subjectnárek
dc.subjectnarekanje
dc.subjectžanr
dc.subjectstilemi
dc.subjectšega
dc.subjectgenre
dc.subjectliterary folklore
dc.subjectcustom
dc.subjectcorpse
dc.subjectlamentation
dc.titleNárek – izgubljen slovenski folklorni žanr
dc.typeArticle
kusw.oastatusna
dc.identifier.doi10.17161/SCN.1808.7352
kusw.oaversionScholarly/refereed, publisher version
kusw.oapolicyThis item does not meet KU Open Access policy criteria.
dc.rights.accessrightsopenAccess


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

All articles are licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License (CC-BY-NC)
Except where otherwise noted, this item's license is described as: All articles are licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License (CC-BY-NC)