Show simple item record

dc.contributor.authorKovač, Polonca
dc.date.accessioned2020-03-03T14:57:21Z
dc.date.available2020-03-03T14:57:21Z
dc.date.issued2018-02
dc.identifier.issn2385-8753
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1808/30036
dc.description.abstractJezik je pomembna prvina tudi za varstvo pravic strank, saj je že ustavno zagotovljeno posebno varstvo pripadnikov italijanske in madžarske manjšine, invalidov in tujcev oziroma vseh strank v upravnih razmerjih. Prispevek je osredotočen na študijo razsežnosti regulacije rabe jezika v upravnih postopkih kot temeljnem procesu dela v javni upravi. Rezultati analize upravne prakse po različnih virih (judikatura, analize Ministrstva za javno upravo /MJU/, portal Upravna svetovalnica in anketa med načelniki upravnih enot) kažejo, da pri izvajanju splošne (zlasti Zakon o splošnem upravnem postopku /ZUP/) in področne zakonodaje pretežno ne prihaja do težav, razen na področju tujcev. Zato za v prihodnje predlagam le nomotehnične izboljšave, v ostalem pa usmerjeno in sistemsko skrb za jezikovne pravice z ozaveščanjem uradnih oseb in splošne javnosti. Language is an important element of protection of the parties’ rights in administrative procedures, hence the constitutional protection of representatives of the Italian and Hungarian minorities, persons with disabilities, and foreigners is guaranteed. This article focuses on the analysis of legal regulation and the practice of language use in administrative procedures. Drawing from various sources (case law, inspectorate’s reports, Administrative Consultation Wiki web portal, and the survey among the heads of administrative units), the results of the analysis of administrative practice reveal that except for foreigners’ rights, no major issues occur when implementing general (Administrative Procedure Act) or sector specific legislation. Therefore, we suggest for the future merely improvements in terms of legal drafting technique, while a systematic and focused concern for language rights is still required by enhancing the awareness of the officials and the general public.en_US
dc.publisherUniversity of Maribor, Department of Slavic Languages and Literaturesen_US
dc.relation.isversionofhttp://www.ff.um.si/dotAsset/73512.pdfen_US
dc.rightsCopyright 2018, the Authors. All articles are licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License (CC-BY-NC).en_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/en_US
dc.subjectlanguageen_US
dc.subjectadministrative procedureen_US
dc.subjectprotection of rightsen_US
dc.subjectprocedural lawen_US
dc.subjectadministrative practiceen_US
dc.subjectjeziken_US
dc.subjectupravni postopeken_US
dc.subjectvarstvo pravicen_US
dc.subjectprocesno pravoen_US
dc.subjectupravna praksaen_US
dc.titleLanguage Use in Administrative Procedures - Between Theory and Practiceen_US
dc.typeArticleen_US
kusw.kuauthorKovač, Polonca
kusw.kudepartmentSlavic Languages and Literaturesen_US
dc.identifier.doi10.17161/1808.30036
kusw.oaversionScholarly/refereed, publisher versionen_US
kusw.oapolicyThis item meets KU Open Access policy criteria.en_US
dc.rights.accessrightsopenAccessen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Copyright 2018, the Authors.  All articles are licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License (CC-BY-NC).
Except where otherwise noted, this item's license is described as: Copyright 2018, the Authors. All articles are licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License (CC-BY-NC).